Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019

Hoogeveen – Het college legt verantwoording af over het in het jaar 2019 uitgevoerde toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente Hoogeveen.

Het college ziet toe op de naleving van de Wet kinderopvang. Het toezicht op de naleving van de Wko wordt namens uw college uitgevoerd door de GGD Drenthe die met rapportages adviseert over al dan niet handhaven. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor het actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het afhandelen van wijzigingsverzoeken. Jaarlijks dient de verantwoording aan de minister te worden afgelegd over de uitvoering van de taken uit de Wko.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord