Nieuw en eigentijds aanzicht voor ouderencentrum ‘Het Knooppunt’

Na een intensieve periode van fondswerving, planontwikkeling en –uitvoering zijn Stichting Ouderenwerk Hoogeveen en Buurtvereniging Verzetsbuurt en Oost, de bewoners van centrum Het Knooppunt aan de Jan Dekkerstraat, er in geslaagd het interieur een nieuw en eigentijds aanzicht te geven.


Naar een ontwerp van Simon Lenten van !Pet visuele communicatie zijn wanden, plafonds, verlichting en meubilair op zeer aantrekkelijke wijze gemoderniseerd.
Diverse fondsen, het OranjeFonds, de RC Maagdenhuis/Brentano Stichting, de Pasman Stichting, de Fundatie van den Santheuvel Sobbe, de Commissie Projecten in Nederland, de Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve, de Stichting Welzijn Senioren, de Emmaplein Foundation, de Geert van Mesdag Stichting, de Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen, een anoniem fonds en de erven Streutker, stelden middelen beschikbaar om het gestelde doel te bereiken. De begroting werd rondgemaakt door een royale bijdrage van de Vrienden van het Ouderenwerk in Hoogeveen.

De bewoners en gebruikers van Het Knooppunt zijn de gulle gevers zeer erkentelijk en zijn van plan om, ook ondanks Corona, weer enthousiast gebruik te maken van hun vernieuwde accommodatie. Bij de keuzes voor het meubilair is dan ook uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid om op kleine schaal en met gepaste onderlinge afstand aan activiteiten deel te nemen.

 

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord