Acht maatregelen van Drentse gemeenten om ondernemers te steunen die in de problemen komen door corona

De Drentse gemeenten hebben samen een pakket van 8 maatregelen samengesteld om ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Alle gemeenten passen deze maatregelen toe. Ondernemers kunnen op de website van hun gemeente terecht voor informatie over de maatregelen.

“Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze acht maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen.” Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. Drentse gemeenten betalen hun facturen snel
  We betalen facturen zo snel mogelijk, het liefst binnen zeven dagen.
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen
  Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Uw verzoek wordt beoordeeld. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.
 3. Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald
  Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.
 4. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
  Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de Corona-crisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.
 5. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.
 6. Opschorten van venstertijden bevoorrading
  Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk – voor de duur van 3 maanden – buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.
 7. Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door
  Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of – waar mogelijk – zelfs naar voren te halen.
 8. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit
  Gemeenten maken een inschatting welke vergunningen van belang zijn voor het behoud van werk en banen en geven deze een hogere prioriteit en gaan daarover in overleg met de aanvrager. De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen.

Bekijk de regelingen ondernemers en zzp’ers voor Hoogeveen.

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.

Deel dit bericht!

Geef een reactie