Algemeen

Kantlijn: Oh wat was #raad0528 ineens eensgezind (video)

Hoe is de vergadering van de Hoogeveense gemeenteraad u gisteravond bevallen? Heeft u veel van die nieuwe mores gemerkt? En was u ook zo verrast toen Erik-Jan Kreuze Nieuw duaal als kers op de appelmoes serveerde? Er is in elk geval consensus bereikt door de beide informateurs. Maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn? Iemand schreef op twitter: “Ik wil helemaal niet dat de politieke partijen het met elkaar eens zijn. Ik wil de mogelijkheid hebben om te kiezen.”

“Voor wie liever niet leest maar luistert. De tekst uitgesproken in een video onderaan de pagina.”

Gelukkig hebben we dan Erik-Jan Kreuze van het CDA nog, die zal er gegarandeerd zorg voor dragen dat de eensgezindheid spoedig weer verdwijnt. Man is blij dat de raad start met een “nieuw tijdperk” en benadrukt respect te hebben voor het “voormalige demissionaire college”. Ook wil hij “graag, samen met u allen collega’s, de uitdaging aangaan”. Hij pleit voor “verbinding, niet op macht, en met een open communicatie.” De vos die de passie preekt is er een kleine jongen bij vergeleken.

Over de bezuinigingen spreekt Kreuze alweer ouderwets vanuit de hoogte, de man acterend die alles weet en alles onder controle heeft in een gemeente die volgens het rapport helemaal niets onder controle heeft. “We denken dat het goed is om de bezuinigingen te toetsen aan de criteria VEB, verstandig, evenwichtig en beschermend.” Politieke marketing met de diepgang van de dikte van een sigarettenvloeitje, uitgesproken door een man die (volgens meerdere goed geïnformeerde bronnen) van coalitiegenoot Christenunie het verwijt kreeg met de motie Zomerakkoord het college een Judasstreek geleverd te hebben. Een man ook die bij hoog en bij laag volhield dat de huidige problemen vooral in de afgelopen drie jaar zijn veroorzaakt, hetgeen door het rapport klip en klaar wordt tegengesproken met de vaststelling dat sinds 2010 in toenemende mate stelselmatig de realiteit werd genegeerd. En wie was in al die jaren de constante factor in het het college? Juist! Het CDA.

Gemeentebelangen zal nog lang de vijandigheid van de Christen Democraten het hoofd moeten bieden. De verkiezingsnederlaag heeft Kreuze niet goed verteerd en het feit dat het een GB wethouder was die de vinger op de zere plek van de financiële problemen legde zal de lokalen ook nog lang op diverse slinkse manieren worden nagedragen. Let op mijn woorden.

De eensgezindheid die deze raad gisteravond liet zien is bijna een op een te vergelijken met de eensgezindheid die ik meerdere malen meemaakte in schoolklassen die op weg naar het eindexamen tot de ontdekking kwamen dat de wanorde die zij zelf veroorzaakten niet alleen maar te wijten viel aan die paar docenten die geen orde konden houden, maar vooral lag aan hun eigen houding. Menig klassenleraar heeft de rol gespeeld die de informateurs nu hebben gespeeld. De klas gestuurd in de richting van een nieuwe mores. Alle goede voornemens ten spijt beklijfde zo’n nieuwe mores nooit lang. Zelfs bij jonge mensen zijn oude gewoontes al ernstig vastgeroest. En ik voorspel u dat dit met die nieuwe mores in de Hoogeveense raad ook zal gebeuren. Zo gauw de bezuinigingen moeten worden ingevuld. Het zijn slechts goede voornemens die het plaveisel vormen van de route die leidt naar gebieden waar wij niet willen zijn.

Geef een reactie