PvdA Hoogeveen: rapport bevestigt gebrek aan kwaliteit college en coalitie

HOOGEVEEN – De PvdA reageert instemmend, maar ook geschrokken op het eindrapport van de informateurs Korthuis en Baltes. “De informateurs hebben goed naar boven weten te halen waar de schoen wringt; het college van B&W was volstrekt niet capabel en de coalitiepartijen namen een loopje met democratische processen”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting. “Ronduit schokkend is de constatering dat het financiële wanbeheer nog veel groter is dan de het college stelde in haar hoofdlijnennotitie. Gelukkig wordt onze oproep om over te gaan tot het instellen van een zakencollege, om orde op zaken te stellen, nu breed omarmd door de gemeenteraad.”

 

De PvdA was de partij die aan het begin van de zomer de knuppel in het hoenderhok gooide. Aanleiding was de hoofdlijnennotitie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ van het college. “Ja, de maat was vol voor ons”, vertelt Oosting. “Het college kon niet langer op dezelfde wijze blijven voortmodderen. Coalitiepartijen, GemeenteBelangen, CDA en ChristenUnie, negeerden signalen van de oppositie dat het anders moest. En dat terwijl het water de gemeente toen al aan de lippen stond. Denk alleen maar aan de soap rond de ijsbaan en het scholendossier.” Het pleidooi van de PvdA over te gaan tot de instelling van een zakencollege, waarbij wethouders worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij, leidde tot veel tumult. Aan het eind van de roerige raadsvergadering van 2 juli lag er echter een raadsbreed aangenomen motie waarin alle punten van de PvdA waren verwerkt.

Macht boven inhoud

“Achteraf gelijk krijgen, is altijd vervelend”, reageert PvdA-er Oosting op het eindrapport. “Pagina voor pagina is te lezen dat het college geen inzicht en geen grip had op de financiën van vrijwel alle beleidsterreinen. Opmerkingen en signalen vanuit de oppositiepartijen en vanuit de ambtelijke organisatie werden compleet in de wind geslagen.”

Toch bracht het rapport van de informateurs ook nog nieuwe zaken aan het licht. “Korthuis en Baltes constateren dat er sprake was van macht boven inhoud. Er was sprake van een lage gunfactor vanuit de coalitiepartijen naar de oppositie toe. Voorstellen van de oppositie werden niet beoordeeld op de inhoud, maar op wie de afzender van het voorstel was. Als je zo te werk gaat, heb je niet begrepen wat de taak en functie van de gemeenteraad zijn! Het is een onwaardige manier van handelen die niet past bij gekozen volksvertegenwoordigers.”

Strijden voor een sociaal Hoogeveen

Het imago van Hoogeveen in het algemeen en de politiek in het bijzonder is zwaar beschadigd. “De kiezers hebben in 2018 GemeenteBelangen en CDA samen vijftien zetels toebedeeld. De wethouders en de fracties van deze twee partijen hebben enorme steken laten vallen”, duidt de factievoorzitter van de PvdA de oorzaak nog maar eens. “Toch zullen we samen verder moeten. Samen vormen we het bestuur van Hoogeveen. De 31 raadsleden van de negen fracties zullen samen aan de slag moeten met de belangrijke opdracht die er ligt; Hoogeveen financieel weer gezond maken. Samenwerking en kwaliteit zijn daarbij vereisten.”

“De PvdA voelt zich richting Hoogeveen verplicht daarin haar rol te pakken. We zullen als altijd ons constructief, maar ook kritisch opstellen. Het tegengeluid zullen we nooit schuwen. Zoals we eerder als enige partij in het verzet gingen tegen de ijsbaanplannen; stel je toch eens voor dat we dat debacle nu ook nog hadden gehad. De kwaliteit van het bestuur en de goede zorg voor onze inwoners zullen we blijven bewaken.”

“De PvdA zal het strijden voor een sociaal Hoogeveen altijd blijven voortzetten. Kinderen mogen niet de dupe worden. We willen goede zorg voor onze ouderen. Een sociaal minimabeleid. Aandacht voor de dorpen en voldoende sociale woningbouw. Hoogeveen maken we samen, maar alleen op een manier die voldoende draagkracht heeft in de samenleving omdat het recht doet aan alle inwoners.”

Deel dit bericht!

Geef een reactie