Gezondheid

VWS en GGD’en roepen op: ‘Testen: graag! Maar alleen bij klachten’

Regio – Steeds meer mensen zonder klachten die kunnen duiden op het coronavirus, melden zich voor een coronatest. De afgelopen week steeg het aantal testen met zo’n 40%. Dit legt grote druk op de testketen en testcapaciteit van de GGD’en en laboratoria. Momenteel kan nog iedereen die zich meldt worden getest. Om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten, roepen het ministerie van VWS en de GGD’en iedereen op zich te houden aan het geldende testbeleid: laat je alleen testen bij klachten.

Nu het aantal besmettingen helaas weer toeneemt, zien we ook het aantal testaanvragen stijgen. Dat is natuurlijk goed, want thuisblijven en testen bij klachten is, samen met het traceren van de contacten van besmette personen, cruciaal om het virus onder controle te houden. We zien dat het aantal testen nu zo snel groeit, dat de druk op de testketen snel oploopt. De afgelopen week (17 tot en met 21 augustus) is het aantal testafspraken in alle regio’s met zo’n 40% toegenomen in vergelijking met de week daarvoor. In sommige regio’s ging het nog sneller. Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, doen het ministerie van VWS en de GGD’en deze oproep. De oproep is ook gericht aan bijvoorbeeld werkgevers en sportbonden: test alleen personen zonder klachten als het wegens verplichtingen echt nodig is.

De huidige testcapaciteit is ingericht op basis van schattingen van het RIVM over het aantal mensen in deze periode met luchtwegklachten. Het is cruciaal om aan deze testvraag te kunnen blijven voldoen. Daarom werken VWS, de GGD’en en de laboratoria aan het vergroten van hun testcapaciteit. De komende weken en maanden wordt de capaciteit overal verder uitgebreid met het oog op de verwachte groei van het aantal mensen met luchtwegklachten in het najaar.

Er loopt momenteel een aantal onderzoeken om te kijken in hoeverre en op welk moment, testen zonder klachten zinvol is. Eén daarvan betreft het onderzoek naar reizigers die terugkeren uit oranje of rode gebieden. In dat kader wordt aan reizigers van een aantal vluchten op Schiphol de mogelijkheid geboden zich te laten testen. Dit blijft mogelijk, maar de teststraat op Schiphol wordt beheerst opgeschaald, zodat dit niet ten koste gaat van de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de testvraag van mensen met klachten.

Testen in Drenthe

Vanaf maandag 24 augustus is de teststraat in Meppel op maandag, woensdag en vrijdag ook de middagen geopend. De locatie is open om 9.00 en sluit 17.00 uur. De GGD kan zo 140 mensen testen per dag. De afgelopen dagen is er weer een toename in testafspraken. De GGD volgt de ontwikkelingen nauw en als het nodig is, breiden we verder uit.

De GGD heeft drie locaties en kan dagelijks vijf  ‘straten’ open zetten. Twee in Assen, twee in Emmen en één in Meppel. Wanneer Meppel gesloten is, openen we de derde straat in Assen als dat nodig is. In totaal kan er op werkdagen 700 testen worden afgenomen. Op zaterdag en zondag zijn dat er 280 per dag.

Geef een reactie