Zaak Sharleyne: O.M. eist 10 jaar celstraf en schadevergoeding van € 30.000,-

Assen/Hoogeveen: Maandagmorgen is het Openbaar Ministerie begonnen met de verklaring van hun zienswijze in de strafzaak tegen de moeder van Sharleyne, Heleen J.. Nadat de vrouw in eerste instantie niet was vervolgd wegens gebrek aan bewijs, startte stiefvader Victor Remouchamps een Artikel 12 procedure bij het gerechtshof in Leeuwarden. Deze gaf het Openbaar Ministerie- Noord Nederland opdracht om een nieuw onderzoek te starten omdat het hof betrokkenheid van de moeder aannemelijk achtte.

Een team van politiemensen die niet bij het eerste onderzoek waren betrokken, en van buiten Drenthe, werd samengesteld en heeft nieuw onderzoek gepleegd.

Het O.M. haalde het Tv-programma ‘De doden liegen niet’ waar een 3-tal deskundigen de val van Sharleyene onderzochten. Zij kwamen tot de conclusie tot een misdrijf meer voor de hand lag dan zelfdoding of een ongeval. Een forensisch onderzoeker van het NFI noemde de wetenschappelijke waarde van dat onderzoek niet groot.

Het O.M. gaat uit van het onderzoek van een deskundige (Dhr. Otten) dat Sharleyne of vanuit een zittende houding of vanuit een hangende houding is gevallen waarbij kracht is gebruikt. Daarmee wordt een ongeval uitgesloten.

Het letselonderzoek van het NFI lgeeft geen uitsluitsel over een val of een verwurging. Via de Landelijke Deskundige Makelaar kwam de Belgische Wetsdokter (vergelijkbaar met een patholoog) Rijken in beeld. Hij kwam tot de conclusie dat het meisje eerste is gewurgd en dat het niet zeker is dat het meusje nog leefde tijdens de val. Een derde deskundige verklaarde dat het aangetroffen letsel niet kon worden verklaard door de val maar of het door verwurging is veroorzaakt is ze niet zeker van.

De Hr. Rijken werd door de verdediging van Heleen J. als een soort student weggezet, Hij is nog in opleiding maar heeft vele zaken, waaronder valincidenten, onderzocht) maar het O.M. vindt Rijken de meest overtuigende deskundige waardoor verwurging (niet dodelijk) als enige scenario overblijft omdat forensisch en tactisch bewijs een ongeval uitsluiten.

Ook de ouders van Heleen J. gingen er vanuit dat Sharleyne naar beneden was gegooid, zo is gebleken uit afgeluisterde gesprekken. Haar vader verdacht Victor Remouchamps van betrokkenheid.

Alles bij elkaar genomen blijft er één scenario dat overblijft en dat is een misdrijf waarbij alles wijst naar de moeder, aldus het O.M..

Getuigen hebben verklaard dat Heleen J. een ander mens werd na drankgebruik en dat ze dan agressief werd. E is vastgesteld dat op het tijdstip van de val van het meisje de moeder een alcoholpercentage van 2.2 promille had. Een dag voor de verjaardag van Sharleyne was de moeder plots vertrokken naar Duitsland. Eerder was al naar voren gekomen dat Jeugdzorg nadacht over ondertoezichtstelling van Sharleyne en dat Victor Remouchamps zijn alimentatieverplichtingen niet nakwam.

Ook het gedrag van Heleen J. in de bewuste nacht wordt raar gevonden, geen geschreeuw of gegil en ze ging naar de flat van een kennis en kwam pas 13 minuten later naar buiten om vervolgens eerst sigaretten uit de auto te halen. Tegen een agent verteld ze over het briefje waarop stond “Mama, ik haat je’ dat ze had gevonden. Ze noemde het een afscheidsbriefje waardoor ze moet hebben geweten dat Sharleyne niet meer leefde, aldus het O.M..

Ook het stilzwijgen tijdens de verhoren wordt tegen haar gebruikt door het O.M. Als je niet weet wat er met je dochter is gebeurd en wordt beschuldigt zou je het als moeder toch uitschreeuwen en meewerken? Zo vraagt de Officier van Justitie zich af. Na haar arrestatie in oktober 2017 verklaart ze gedeeltelijk over de bewuste nacht maar bij getuigenverklaringen over haar beroept ze zich weer op haar zwijgrecht. Iets wat volgens het O.M. tegen haar kan worden gebruikt volgens internationale jurisprudentie. Heleen J. heeft geen enkele poging gedaan om bewijzen te weerleggen of meer duidelijkheid te verschaffen over de bewuste nacht.

Het motief is en blijft gissen, we weten het niet, egt het O.M. dat daarna kwam met ‘is het moord of doodslag? Voor moord kan alleen sprake zijn als het met voorbedachte rade is gepleegd of als er tijd is geweest om na te denken waarmee je bezig was. Het O.M. gaat er vanuit dat Sharleyne is gewurgd en daarna bewusteloos of in ieder geval weerloos vanaf de 10e etage naar beneden is gegooid. Daardoor is er sprake van doodslag.

Ondanks haar verslaving en een psychisch onderzoek waarbij een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, vindt het O. M. Heleen J. volledig toerekeningsvatbaar.

Als de OvJ over het niet te beschrijven leed van Victor Remouchamps begint en dat de vrouw tot op heden geen verantwoording voor haar daden heeft genomen, kan Heleen J. zich niet meer beheersen, ze wordt door de voorzitter van de rechtbank gemaand stil te zijn.

Het O.M. besluit met de eis, het wil een veroordeling van 10 jaar gevangenisstraf en betaling van een schadevergoeding aan Victor Remouchamps van € 30.000,-

Vanmiddag is de verdediging aan het woord.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord