Informateurs: ‘Een Artikel 12-status is een ingrijpend proces met langdurig grote impact op de gemeente

Twee informateurs, Johan Baltes en Sandra Korthuis, werken in Hoogeveen samen met de gemeenteraad aan de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, dat het vertrouwen geniet van de gemeenteraad. De informateurs hebben inmiddels meerdere gesprekken gevoerd, met onder andere raadsleden. Het waren ‘openhartige gesprekken’, aldus de informateurs.

Financiën op orde

Naast de vorming van een nieuw college, werken informateurs en raad aan een meerjarenbegroting zonder tekorten.  Deze uitdaging is zeer groot. De informateurs hebben met de raad eerst de financiële kaders en spelregels verkend. Vervolgens worden alle aspecten van de gemeentebegroting tegen het licht gehouden. Op basis hiervan worden de gesprekken vervolgd.

Ideeën van inwoners aan informateurs

De oproep aan inwoners om per mail ideeën en suggesties voor de informatie aan te dragen, heeft bijna 40 reacties opgeleverd. De informateurs zijn blij dat inwoners betrokken zijn en hun gedachten en ideeën willen delen: ‘Het geeft ons waardevolle input bij ons werk.’
De reacties worden verzameld en– geanonimiseerd – gedeeld met de gemeenteraad. ‘Alle suggesties zijn van waarde maar ze zijn niet allemaal in ons proces te gebruiken’, geven de informateurs aan. Het mailadres informateurs@hoogeveen.nl is open tot en met 16 augustus. Natuurlijk is het altijd mogelijk de raad een bericht te sturen. Dat kan via griffie@hoogeveen.nl.

Artikel 12

In een aantal reacties raden inwoners de informateurs aan of juist af om de zogenaamde Artikel 12-status aan te vragen. Het verbaast de informateurs niet dat inwoners dit zowel aanraden als afraden: ‘Een Artikel 12-status is een ingrijpend proces met langdurig grote impact op de gemeente. Het is een optie die wij ook expliciet bespreken met de raad. De raad besluit uiteindelijk om deze status wel of niet aan te vragen.’
In het kader hieronder leest u meer over wat de Artikel 12-status inhoudt.

Op koers

De informateurs geven aan dat ze goed op koers liggen. ‘Maar we hebben, samen met de gemeenteraad, nog een hoop werk te doen’, laten ze weten.
Artikel 12-status – Deel financiële zelfstandigheid inleveren

De gemeente moet altijd eerst zelf proberen om financiële problemen op te lossen. Zo moeten de eigen inkomsten hoog genoeg zijn en moeten de gemeenten zorgen dat de financiële situatie verbetert. Als een gemeente er uiteindelijk niet in slaagt de financiën structureel op orde te brengen, dan kan de gemeente een beroep doen op een uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk via artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. Bij toekenning krijgt de gemeente een Artikel 12-status. De gemeente raakt dan een deel van haar zeggenschap (tijdelijk) kwijt aan de provincie en het Rijk en krijgt een zogenaamde Artikel 12-status. De provincie en het Rijk gaan zich vervolgens intensief bemoeien met het financieel beleid van de gemeente.

Een gemeente met een Artikel 12-status krijgt extra geld uit het Gemeentefonds. Dat geld komt bovenop de gewone uitkering die gemeenten krijgen vanuit dit fonds. Het Gemeentefonds is een fonds van het Rijk waaruit gemeenten een bijdrage ontvangen om hun taken uit te voeren. Als een gemeente een Artikel 12-status krijgt en daarmee extra geld, betekent het dat de andere 379 gemeenten minder geld krijgen. Zij moeten dan bijdragen aan het tekort van de gemeente met Artikel 12-status.

Een Artikel 12-gemeente krijgt extra geld voor 1 jaar of meerdere jaren. Een herstelplan dient als basis om de zaken weer op orde te krijgen. Het is de bedoeling dat de gemeente daarna weer zelfstandig en zonder extra geld verder kan.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord