Opinie: arbeidsmigranten huisvesting en mogelijke verdere verloedering van oude koopflats (en woningen) in Hoogeveen

De Rijksoverheid: In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost- Midden- en Zuid-Europa (EU-arbeidsmigranten). De verwachting is dat de vraag naar (tijdelijke) woonruimte voor deze groep de komende jaren blijft. De Rijksoverheid stimuleert gemeenten, verhuurders en werkgevers om goede en betaalbare (tijdelijke) woonruimte voor EU-arbeidsmigranten te creëren. De arbeidsmigranten kunnen volgens de Rijksoverheid woonruimte huren van een  woningcorporatie,  particulier verhuurder die lid is van Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten of van de gemeente in een leegstaand pand. Stichting Normering Flexwonen (SNF) is een soort keurmerk voor ondernemingen
die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen.
Binnen de Europese Unie zijn tal van afspraken gemaakt om alles in goede banen lijden.

De woorden van de Rijksoverheid stralen controle uit. Echter schijn bedriegt. Helaas is de praktijk weerbarstiger. In Nederland zijn er malafide uitzendbureaus die tevens huurbaas zijn en samenspannen met particuliere opkopers. Zo is er in Hoogeveen het probleem met het
Polenhotel in Elim. Bewoners die niet vooraf geïnformeerd waren ondervinden overlast.

Volgens voormalige wethouder Erwin Slomp handelt dit arbeidsmigrantencentrum in strijd met het bestemmingsplan: volgens de gemeente is alleen recreatief gebruik toegestaan. Volgens de voormalige wethouder: “arbeidsmigranten kunnen ook gewoon in woningen zitten.” Blijkbaar is het Polenhotel geen lid van het SNF: anders was het wel opgevallen ?

Volgens uitzendbureau Covebo moeten gemeenten beleid ontwikkelend voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Blijkbaar is het uitzendbureau verlegen om (goedkope) krachten.

In dit licht is het recente plan van Minster Ollongren om huisjesmelkers aan te pakken van belang. In Hoogeveen is er helaas een tendens tot opkopen van flats uit de jaren 1960 waar Hoogeveen ‘rijk’ aan is door huisjesmelkers, beleggers en makelaars om die vervolgens te verhuren. In het nieuwe beleid van de Minister zou de gemeente de regie moeten hebben.

Helaas is het plan van de Minister wat laat: er is al veel schade in Hoogeveen aangericht. Inmiddels heeft de markt steeds meer greep op de vooral oude flats in Hoogeveen met als gevolg woekerprijzen, soms dubieuze huurders en weinig doorstroom voor echte starters.

En wat als iemand als bovenvuren een vijftal arbeidsmigranten in een lawaaierig flat krijgt?

Of een groep jolige studenten. Het laat zich raden. Deze problemen doen zich al voor in steden als Arnhem. Daarom wil ik dat de gemeente Hoogeveen nu al vast anticipeert om te voorkomen dat koopflats (en oude woningen) mogelijk verder verloederen in de toekomst.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord