112/Misdaad

Rechtbank: Plaatsing in HTL is geen vrijheidsontneming

Asielzoekers die in asielzoekerscentra ernstige overlast veroorzaken kunnen sinds 1 februari 2020 worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL). De HTL bevindt zich op het voormalige gevangenisterrein in Hoogeveen.

Een vreemdeling die op de HTL was geplaatst, heeft aan de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Groningen de vraag voorgelegd of plaatsing in de HTL niet moet worden gezien als vrijheidsontneming als bedoeld in artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dat geval zou de plaatsing van de vreemdeling in de HTL geen wettelijke grondslag hebben en onrechtmatig zijn.

Toegestane vrijheidsbeperking

De rechtbank heeft de HTL vorige maand bezocht. Vandaag heeft zij geoordeeld dat het verblijf in de HTL als toegestane vrijheidsbeperking moet worden gezien en niet als vrijheidsontneming, hoewel het verblijf in de HTL wel vergaande beperkingen in de vrijheid van de bewoners kent. Van belang voor dit oordeel is met name dat degene die geplaatst wordt in de HTL daartoe niet wordt gedwongen en de HTL kan verlaten. De eventuele negatieve consequenties van de keuze om niet in de HTL te verblijven, vloeien voort uit het eigen, onaanvaardbare gedrag. Ook is er volgens de rechtbank geen sprake van een dubbele bestraffing (ne bis in idem-beginsel). Bron: Rechtspraak.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: