Algemeen

Demonstratieverbod met landbouwvoertuigen

Assen/Hoogeveen: De Veiligheidsregio’s Drenthe, Friesland en Groningen, hebben een demonstratieverbod uitgevaardigd om een einde te maken acties van de boeren die zich verzetten tegen de stikstofmaatregelen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen is voorlopig geldig voor een week.voor een week.

VRD: De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf 6 juli tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van Veiligheidsregio Drenthe en wordt over een week heroverwogen. De veiligheidsregio’s Friesland en Groningen hebben een vergelijkbaar verbod ingesteld.

Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Ook vinden we dat politie, brandweer en ambulance zonder belemmeringen hun werk moeten kunnen doen.

Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren. Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom) en is hier te lezen. De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

Een gedachte over “Demonstratieverbod met landbouwvoertuigen

Geef een reactie