College Hoogeveen begint uiteen te vallen, maar gaat door – Update

Hoogeveen: Voorafgaande aan de extra raadsavond, waarin het college van B&W in gesprek wilde met de gemeenteraad over de notitie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’, heeft wethouder van der Heide van GemeenteBelangen Hoogeveen e.o. verklaard af te treden. Partijgenoot Erwin Slomp blijft vooralsnog aan en steunt de motie van het CDA voor een externe informateur. 

Na het bericht van vandaag, waarin coalitiepartner CDA aangaf een externe informateur te willen, was het duidelijk dat er een scheur in de coalitie was ontstaan en het vertrouwen in het huidige college niet meer aanwezig was.

GB reageerde hierop met het opstappen van wethouder van financiën Jacob van der Heide ‘Het vertrouwen is niet meer aanwezig!’ wethouder Erwin Slomp vroeg evenals het CDA, om het externe informateur aan te stellen. Vorig jaar juni stapte partijgenoot Jan Steenbergen ook al op. van der Heide was opvolger van Steenbergen en werd vorig jaar 12 september benoemd.

De vergadering is geschorst voor nader beraad.

Verklaring Wethouder Jacob vd Heide

Update:

Na de schorsing bleek dat de wethouder van der Heide de enige was die opstapte. De andere leden van het college steunden het voorstel van het CDA voor een externe informateur en om deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met alle partijen in de raad om te komen tot een breed gedragen zomerakkoord.

Daarna werd de vergadering hervat en werd gezien de situatie het punt “Notitie “De samenredzaamheid van Hoogeveen”, van de agenda gehaald en zelfs door plaatsvervangend wethouder Slomp geheel ingetrokken. Het incomplete college zal zich beperken  tot lopende zaken en zal geen onomkeerbare besluiten nemen, aldus Slomp. 

 

Deel dit bericht!

Geef een reactie