Time-out voor overlastgevende asielzoeker

Hoogeveen – Overlastgevende asielzoekers kunnen voortaan tijdelijk een time-out krijgen. De overlastgever krijgt dan minimale voorzieningen, maar wordt nog wel voorzien van opvang en de belangrijkste levensbehoeften. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat zorgen dat elk asielzoekerscentrum een time-out plek krijgt. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een time-out kan worden opgelegd na een incident met (zeer) grote impact, zoals agressie en geweld tegen COA-medewerkers of andere azc-bewoners. De overlastgever wordt dan verplaatst naar een sobere ruimte, waar hij of zij enige tijd kan verblijven. De overlastgever krijgt geen leefgeld, maar wordt in natura ondersteund en er kan – indien nodig – extra beveiliging worden ingezet. Na de time-out kan een overlastgever terug naar het asielzoekerscentrum of wordt, indien nodig, overgeplaatst.

Overlastgevers konden tot nog toe ook de toegang tot de opvang worden ontzegd, maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is dat niet meer mogelijk. Overlastgevers worden daarom overgeplaatst naar andere locaties of uit elkaar gehaald als het groepen betreft. De time-out komt daar nu bij en is volgens de staatssecretaris een belangrijke aanvulling op de maatregelen.

Aanpak

De overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland veroorzaakt geen problemen. Een relatief kleine groep zorgt echter wel voor overlast, zoals winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Dit is onaanvaardbaar, ook omdat hierdoor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben, wordt aangetast.

De staatssecretaris heeft daarom een reeks maatregelen genomen. Zo zijn er drie ketenmariniers aangesteld om gemeenten, politie, OM en het COA te helpen met de aanpak van overlast. Ook is er een Top X-lijst, waarop de zwaarste overlastgevers staan, zodat die kunnen worden aangepakt. Daarnaast is de Handhaving- en Toezichtslocatie geopend in Hoogeveen, waar zware overlastgevers naar kunnen worden overgeplaatst. Lokaal wordt door gemeenten, COA en politie gewerkt met het opleggen van gebiedsverboden en een meldplicht. Bij crimineel gedrag is uiteraard het strafrecht van toepassing.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord