Lagere uitgaven waterschap in 2019

Hoogeveen – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2019 zien. Belangrijke redenen hiervoor zijn lage rentetarieven, minder personeelslasten en meevallende meerkosten voor het uit bedrijf halen van de slibgisting op rioolwaterzuivering Echten. Ook vertraging of uitstel van regulier werk, zoals baggeren, en projecten door de PAS- en PFAS-problematiek droegen bij aan een lager uitgavepatroon dan eerder werd voorzien. De jaarstukken staan op de agenda van de bestuursvergadering op dinsdag 30 juni. Daar worden ze al dan niet definitief vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord