Kantlijn: Wat kost het wegsturen van het college van Hoogeveen?

Komende donderdag 2 juli zal de gemeenteraad van Hoogeveen debatteren over het vertrouwen in het college van B&W. Een mogelijke uitkomst is dat de de raad het vertrouwen in het college opzegt en het college zich gedwongen zal zien om af te treden.

Door Frits Kappers

In dat geval hebben de ex-wethouders recht op wachtgeld. Een extra schadepost voor Hoogeveen. Om in beeld te brengen om wat voor bedragen het gaat ben ik gaan zoeken naar informatie en heb ik mijn spreadsheet gevuld met relevante gegevens. D66 sprak in de raadsvergadering van 25 juni de vrees uit dat de schade wel eens een miljoen euro zou kunnen zijn. Tijd voor een feitenonderzoek. Een berekening dus.

Hoelang duurt het recht op wachtgeld?
Na het einde van een wethouderschap heeft een voormalige wethouder recht op wachtgeld voor de duur van maximaal 3 jaar en 2 maand, afhankelijk van de duur van het wethouderschap. Voor wat betreft de rechten van de huidige wethouders in Hoogeveen geldt voor de heren Giethoorn en Vos de maximale duur van 3 jaar en 2 maand. Wethouders Slomp heeft recht op 2 jaar en 3 maand en wethouder van der Heide heeft ondanks de korte duur van 10 maand wethouderschap recht op 2 jaar wachtgeld. Bron: VNG

Hoeveel wachtgeld moet er betaald worden?
Het wethouderssalaris voor een gemeente met 40.000 tot 60.000 inwoners bedraagt € 6960,16 bruto per maand (Bron: Loonwijzer.nl) Het wachtgeld bedraagt in het 1e jaar 80% van het oorspronkelijke salaris en gedurende de rest van de looptijd van het wachtgeld 70%.
Als het college op 2 juli wordt weggestuurd, betekent dit dat het totale wachtgeld dat in 3 jaar en 2 maanden betaald zal moeten worden afgerond € 651372 zal zijn. Dat is iets minder dan € 100.000 meer dan wat er tot de verkiezingen nog aan salaris betaald zou moeten worden.
Blijven de wethouders aan tot de verkiezingen en keren zij daarna niet meer terug dan hebben zij samen recht op in totaal € 733807. Wat er ook gebeurt a.s. donderdag de heren kosten zowel bij aftreden als bij aanblijven een fors bedrag aan wachtgeld. Zie voor de gespecificeerde berekening dit overzicht.

Wat nu als de wethouders aftreden? Dan zullen er nieuwe wethouders benoemd moeten worden. Die kosten dan samen € 556800. En daarna hebben zij recht op twee jaar wachtgeld (ten bedrage van € 501520).
De meerkosten die het aftreden van het huidige college met zich mee zullen bedragen in totaal € 1.070.058
De vrees die D66 uitsprak wordt hiermee dus bevestigd.

Mijn berekening gaat uit van het aftreden van alle wethouders in combinatie met niet terugkeren na de verkiezingen en ik ga er van uit dat niet snel een nieuwe baan gevonden wordt.
Uiteraard zijn er vele varianten te bedenken, maar die spelen zich allemaal af binnen de uiterste bedragen van mijn berekening.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord