VVD: Dieper dan dit kan Hoogeveen niet meer zinken

Hoogeveen – Hieronder de bijdrage strategische conferentie 25-6-20  van de VVD door mevr Debbie Bruijn

 

Afgelopen weken hebben we teruggekeken op wat er in het afgelopen jaar binnen de gemeente Hoogeveen is gebeurd. En dat is nogal wat. Dieper dan dit kan Hoogeveen niet meer zinken. Als VVD gaan we vanavond dan ook niet teveel terug kijken. We hebben genoeg gewaarschuwd, we hebben genoeg alternatieven aangedragen. Het is allemaal van tafel geveegd, er is tot op de dag van vandaag niets mee gedaan.

 

Dan zit er maar 1 ding op: vooruit en actie. Wij willen met een open houding en wellicht met een start van vertrouwen naar de toekomst kijken. Vertrouwen in elkaar en dat krijg je niet zomaar. Dat moet je verdienen. De afgelopen weken zijn er beloftes vanuit het college gemaakt om de samenwerking op zoeken ook met de oppositie in deze Raad. We zijn benieuwd wat het ons gaat brengen. Vertrouwen komt namelijk te voet en gaat te paard.

 

VVD is voor samenwerking en verbinding. Wij zijn doeners. Alles is niet altijd te onderbouwen zoals anderen dat graag willen, maar wel terug te brengen op realisme en oog voor de omgeving. De omgeving van ons persoonlijk, de omgeving van ons werk, de omgeving van de school waar onze kinderen naar toe gaan, de omgeving van de ondernemers, de omgeving van degene die onze hulp hard nodig heeft om een beter bestaan te kunnen hebben, de omgeving van de politiek in Hoogeveen. Alle omgevingen komen bij de VVD bij elkaar en daar hebben wij een luisterend oor voor. De VVD roept iedereen op dit allemaal te hebben. De raad,  het College, de burgermeester, maar ook alle collega’s in de SWO. Met z’n allen moeten we ons de komende tijd 100% gaan inspannen om het tij te keren. En het tij keren kun je alleen maar doen als iedereen ook besef heeft dat het moet gebeuren en dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden.

 

De VVD geeft graag een extra slinger aan de kerntakendiscussie van de gemeente. Wat wordt er van ons verwacht? Welke hulp moeten wij noodzakelijk bieden? Welke kwaliteit van dienstverlening past nu bij Hoogeveen, en wat zijn dan de budgetten die daarbij passen. Deze kerntaken discussie heeft gevolgen voor de verhoudingen binnen de SWO. Hoogeveen gaat minder afnemen en bij een gelijkblijvende formatie van de organisatie komen de kosten bij de andere partij te liggen. Hier zullen beide afnemers van de SWO goed naar moeten kijken.

Dit duidelijk en helder vertalen naar een goede onderzoeksopdracht aan de RKC, waar alle fracties in de Hoogeveense raad achter kunnen staan maar wellicht ook de fracties en de Raad in de gemeente de Wolden. De VVD ziet het als kans, en dus een mooie en terechte stip op de horizon om door beide RKC’s dit onderzoek te laten uitvoeren.

 

Daarnaast wil de VVD vanuit de kerntaken discussie de benodigde veranderingen via de kaders doorvoeren in het Sociaal Domein. Wat is kern van de dienstverlening en wat is extra. Het kan niet zo zijn dat de gemeente een dienstverlening optuigt waarvan “maatwerk” het uitgangspunt is en nee zeggen geen optie of lastig is. Hoogeveen trekt continu de portemonnee en zoals de VVD al jaren aangeeft: zonder besef van hetgeen nu een feit blijkt: de budgettering is niet in orde. De begroting systematiek is al jaren ver onder de maat en dus lopen we met z’n allen achter de feiten aan. VVD vindt dat dit per direct moet veranderen en dat kan ook. De inwoners begrijpen het en roepen massaal om verandering. Hand op de knip en een juiste prioritering aanbrengen in datgene wat we moeten doen……..het minimale…….en dit minimale goed doen. Diegene die recht heeft op zorg, moet het krijgen……in passende kwaliteit.

 

VVD ziet graag nog meer stappen gezet door het college met betrekking tot het vestigingsklimaat van bedrijven in Hoogeveen. Ondanks de komst van een lobbyist is de opbrengst zeer mager. Ook de initiatieven van Dutch Tech Zone brengen Hoogeveen niet wat ons door het College is beloofd. Wat ons betreft stoppen we daar direct mee.

 

Vanuit de kerntaken discussie tevens het onderwerp waterstofwijk. Wij vinden dit plan echt een brug te ver. In Emmen is twee jaar geleden naar zowel zakelijk als particuliere aansluiting gekeken en dat traject heeft geen vruchtbare bodem gekregen.

VVD vraagt zich binnen dit traject af of Hoogeveen in de huidige situatie dit moet doen. Helemaal als je het financieel tegen het licht houdt. 15 jaar compenseren voor 420 huishoudens levert als snel een bedrag van 7,5 miljoen aan compensatie op. Zoveel is de subsidie niet eens bij elkaar. Wie gaat dit betalen? Ook denkt de wethouder dat projectkosten niet toegerekend hoeven te worden. De ambtenaren zijn gratis. De onderbouwing vanuit College en met name de wethouder is flinterdun. En we lezen met z’n allen dat het college niet juist wordt ondersteund, geadviseerd en gefaciliteerd daar waar het de financiën betreft. Dus niet doen. Stoppen met dit te wankele en te innovatieve project. Voortschrijdend inzicht, best college, is ook het tonen van leiderschap, het tonen van lef. De roep om dit project te stoppen vanuit de samenleving is groot. Wij ontvangen wekelijks, zoniet dagelijks telefoontjes, apps en mails. Dit kan jullie als bestuur toch ook niet ontgaan.

 

Het zelfde geldt voor het onder 1 dak brengen van kunst en cultuur. College, stop met dit

prestige project, het totale draagvlak bij de bevolking is weg en de realistische haalbaarheid ziet u toch zelf ook wel in………. niet doen.

Neem een standpunt in over commerciële doeleinden binnen de wijk en dorpshuizen;

Neem een standpunt in over sportverenigingen, behoort dit tot de kerntaken ? Kan hierin geclusterd ?

Neem een standpunt in over de huisvesting van schoolgebouwen > is essentieel !;

Neem een standpunt in over de woningmarkt, inbreiden of uitbreiden > wat nu te doen ?

Kortom: college: neem eens een standpunt in……..en doe dit wijs…….en doe dit op een andere manier dan u toe nu toe heeft gedaan. Laat u adviseren en spiegelen op andere wijze en door andere actoren dan u tot nu toe heeft toegelaten. U heeft geen keus.

 

 

College: kijk naar de “moet” werkjes die u de komende anderhalf jaar nog moet uitvoeren en doe dat. Niet meer en niet minder.

En neem hulp aan. Erken dat de problemen groot zijn, te groot om totaal te overzien. Erken dat u als college worstelt met hoe nu verder. Erken dat u niet verder komt dan het sluiten van bieb en zwembad en de repeterende langspeelplaat van de wethouder financiën: die alles maar wil oplossen “samen met de gemeenschap en de raad”.

Erken dat u per direct hulp behoevend bent verklaard en ga over tot actie. Red wat er de komende 2 begrotingen te redden valt.

 

De VVD is van mening dat we als raad ook een zeer grote verantwoordelijkheid hebben om het tij te keren. Niet als oppositie of coalitie, niet als link of rechts. Nee…..de 31 raadsleden moeten hun verantwoordelijkheid pakken, met elkaar.

Wij moeten de samenwerking vorm geven om de benodigde kentering te starten.

De situatie is er nu ook naar, ik zal u vertellen waarom:

Er is nu iets dat ons verbindt ! Namelijk de erkenning dat we diep, diep in de problemen zitten en dat de problemen diep geworteld zitten in de bedrijfsvoering en niet van de laatste maanden zijn. Het college heeft dit nu voor het eerst erkend in een verregaande zelfreflectie en heeft deze reflectie zelf naar buiten gepresenteerd. Geen gevechten dus meer tussen coalitie en oppositie: het college dat bestuurlijk uitvoert erkend immers wat de oppositie al maanden duidelijk maakt: we staan op de bodem van zeer diepe put.

Mooi en moedig dat dit door CDA en GB nu wordt erkend. Dank daarvoor.

Gezamenlijk Hoogeveens bestuur wordt hiermee een absolute voorwaarde om met elkaar verder te kunnen in de situatie zoals deze nu is:

Op dit momenten is de bestuurlijke situatie als volgt:

 

  • een stuurloos, innitiatiefloos en niet collegiaal college;
  • een tot op het bot verdeelde raad in 18-13;
  • een rapport dat reden geeft tot het bestuurlijk lam leggen van Hoogeveen(lees: aftreden);

Een kentering is NU dus DE voorwaarde. De VVD is bereidt haar deel van de verantwoordelijkheid te pakken: we pakken stuur, we bieden hulp en we trekken als gezamenlijk bestuur de komende anderhalf jaar op om risicoreducering in de uitvoering de komende maanden mogelijk te maken en kwaliteit in de financiële basis te starten.

Partijen die nu, om welk politiek gewin dan ook, roepen om specifieke oplossingen, waarin bv alleen de wethouders een rol spelen, vragen wij zich terdege beseffen of de huidige situatie hiertoe de basis geeft.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en de VVD vind het van groot belang alle scenario’s in beeld te krijgen, waarbij wij het totale college van belang achten. Niet alleen de wethouders. Art. 12 status behoort voor de VVD zeker tot deze scenario’s.

De VVD denkt aan de inwoners, de zorgbehoevende, de ondernemers…….de VVD denkt aan Hoogeveen, we stropen de mouwen op !

 

Dank voorzitter.

 

Deel dit bericht!

Een gedachte over “VVD: Dieper dan dit kan Hoogeveen niet meer zinken

  • 27 juni 2020 om 09:01
    Permalink

    En het tij keren kun je alleen maar doen als iedereen ook besef heeft dat het moet gebeuren en dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. ofwel zeg maar dag tegen het zwembad, sportvelden, bibliotheek. Maar natuurlijk niet de tamboer dat is de VVD uitzondering anders kunnen ze zelf nergens meer heen in de buurt

Geef een reactie