Hoogeveen wacht op rijksbijdrage van 4,4 miljoen voor waterstofwijk

Hoogeveen – Na de zomer horen de gemeente Hoogeveen, RENDO, NAM, Gasunie, New Energy Coalition en EnergyStock of zij 4,4 miljoen euro van het Rijk krijgen voor het omschakelen van aardgas naar waterstof voor 427 woningen in Erflanden. Het maakt de aansluiting op het waterstofnetwerk  dat al voor de nieuwe wijk Nijstad-Oost wordt aangelegd relatief eenvoudig. De bedoeling is om hierna ook de rest van Erflanden om te zetten naar waterstof.

Als de bijdrage wordt toegekend, kan de voorbereiding van het project beginnen. In die periode wil de gemeente, samen met bewoners, bewonersraad en met projectpartners het plan verder uitwerken om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen. Van die aanvraag is een publieksversie gemaakt. Deze is te zien op www.waterstofhoogeveen.nl.

KLIMAATVERDRAG
In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Hiervoor is de overgang van fossiele brandstofen naar hernieuwbare energiebronnen nodig. Het project Waterstof Hoogeveen wil een bijdrage leveren aan deze overgang.

NIEUWE CV-KETEL
In het project werkt de gemeente Hoogeveen met 22 partners om een bestaande woonwijk om te zetten van aardgas naar groene waterstof. In eerste instantie krijgen de tachtig woningen in de nieuwe wijk Nijstad-Oost een nieuw ontwikkelde waterstof cv-ketel. Daarna wordt waterstof ingezet in de bestaande
woningen in Erflanden. De waterstof cv-ketel is bijna klaar voor gebruik in Hoogeveen. Via een virtuele tour kunnen belangstellenden een kijkje nemen op de testlocatie EnTranCe, de proeftuin van de Hanzehogeschool Groningen. Deze tour is te zien via
www.waterstofhoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord