Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

Hoogeveen – Gedeputeerde Staten hebben de ‘Subsidieregeling functieverbreding dorpshuizen in Drenthe’ vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsnota op 1 juli a.s.

Met deze subsidie kunnen dorpshuizen in Drenthe praktijkexperimenten uitvoeren voor maatschappelijke en/of commerciële functieverbreding van de dorpshuizen. De regeling is een volgende stap in de uitwerking van de motie ‘Functieverbreding Drentse dorpshuizen’. Er is in totaal €150.000,- beschikbaar voor de dorpshuizen en wordt medio juli 2020 opengesteld, na behandeling van de Voorjaarsnota.

Deel dit bericht!

Geef een reactie