Jeuk en irritatie: ze zijn er weer volop de eikenprocessierupsen

Hoogeveen – De eikenprocessierupsen zijn weer gespot. Het seizoen van de eikenprocessierups is kort na de warme pinksterdagen begonnen. In veel eiken zijn weer nesten zichtbaar.
Aanpak
De gemeente verwijdert alleen nesten uit gemeentelijke bomen op locaties waar veel mensen komen. Zo tracht ze de overlast van de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken. Het gaat om de plekken waar het risico op overlast het grootst is, de zogenaamde ‘Hotspots’. Dus bij scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen, winkelcentra en buitensportaccomodaties. Daarnaast worden eikenprocessierupsen verwijderd uit gemeentelijke bomen boven fietsroutes binnen de bebouwde kom. Het gaat om fietsroutes die grenzen aan hoofdontsluitingswegen die onderdeel uitmaken van de strooiroutes met de hoogste prioriteit. Op de website van Hoogeveen kunt u zien uit welke eiken nesten worden verwijderd.
Komende weken
Inmiddels zijn de eiken, op de ‘Hotspots’ en langs bovengenoemde fietsroutes, geïnspecteerd op aanwezigheid van de eikenprocessierups. U hoeft dus geen bomen met nesten bij de gemeente te melden. De eiken met nesten worden voorzien van een rood-wit lint. Vanaf deze week gaan drie verschillende aannemers aan de slag om de aanwezige nesten te verwijderen. Wanneer de nesten zijn weggehaald, worden ook de rood-wit linten weer verwijderd.
Oppassen!
Op overige locaties worden geen nesten verwijderd. Hier worden ook geen linten aangebracht wanneer er nesten in een boom aanwezig zijn. Omdat in veel eiken nesten zitten, is het zaak om goed uit te kijken in de buurt van eiken!
Wat kunt u doen als u in aanraking bent gekomen met de rups?
Ga na aanraking van de rupsen niet krabben of wrijven. Was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de kleren, liefst op 60°C. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een crème met bijvoorbeeld menthol of aloë vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Voor meer informatie over gezondheidseffecten kunt u terecht bij GGD Drenthe, https://bit.ly/37HqJdn.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord