Vragen PvdA-Hgv over tewerkstelling terreurverdachte

Hoogeveen: “Afgelopen maandag werden we, via het nieuws, opgeschrikt door het bericht dat terrorismeverdachte Hardi M in de zomer van 2018 met kwetsbare jongeren binnen jeugdzorginstellingen, waaronder Ambiq in Hoogeveen, aan het werk is geweest.” Fractievoorzitter Inge Oosting heeft naar aanleiding daarvan onderstaande vragen aan het College van Hoogeveen.
“Uit de media blijkt dat Hardi N. Identiteitsfraude heeft gepleegd en niet over de vereiste kwalificaties beschikt om met kwetsbare jongeren te werken. Tevens zou er sprake zijn van een strafblad door het plegen van een terroristisch misdrijf. Hij is momenteel hoofdverdachte in de grootste Nederlandse Terrorismezaak van de afgelopen jaren. Het Openbaar Ministerie ziet hem als spil van een groep die een terroristische aanslag in Nederland beraamde. Deze terrorismeverdachte zou ook met een groep jongeren met een licht verstandelijke beperking en veelal gedragsproblematiek bij Ambiq in Hoogeveen hebben gewerkt. Het gaat hier om uiterst kwetsbare (en dus beïnvloedbare) jongeren die specialistische zorg en begeleiding nodig hebben. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp.”
“De PvdA is van mening dat elk kind, of dat nu thuis of in een instelling is, zich niet alleen veilig moet kunnen voelen, maar ook daadwerkelijk veilig is. De PvdA vindt ook dat iedereen er op moet kunnen vertrouwen dat de gemeente adequaat toe ziet en handhaaft op de vereiste kwaliteit van de jeugdhulp in Hoogeveen. De PvdA heeft met ontsteltenis kennis genomen van dit bericht. Het zou wat de PvdA betreft niet zo moeten kunnen zijn dat dergelijke situaties zich binnen de jeugdhulp voordoen. We hebben hierover grote zorgen en willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen;
 • Was het college op de hoogte van het feit dat deze terrorismeverdachte werkzaam is geweest bij Ambiq te Hoogeveen? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?
 • In welke periode heeft Hardi N bij Ambiq gewerkt, wat was zijn functie en wat waren zijn werkzaamheden?
 • Is Hardi N tijdens zijn werkzaamheden alleen met de jongeren en kinderen bij Ambiq geweest, zonder dat daarbij gekwalificeerde medewerkers aanwezig waren?
 • Is er door Hardi N, op wat voor manier dan ook, (emotionele) schade toegebracht? In hoeverre zijn de kinderen en jongeren in (psychische)onveiligheid geweest?
 • Zijn er aanwijzingen dat Hardi N kinderen of jongeren heeft geprobeerd te beïnvloeden?
 • Hoe en wanneer heeft Ambiq of de gemeente (voormalig) cliënten op de hoogte gebracht?
 • Hoe verhoudt zich deze situatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de Jeugdwet?
 • Gaat het College de criteria bij het inkopen van zorg hierop aanpassen?
 • Heeft het College, conform de Jeugdwet en wettelijke zorgplicht, gecontroleerd en onderzocht hoe deze situatie bij Ambiq heeft kunnen gebeuren? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? (Zo nee, wanneer gaat het college dit dan doen?)
 • De instellingen waar Hardi N. heeft gewerkt, geven aan strenger te gaan controleren op identiteit wanneer er sprake is van de inzet van uitzendkrachten. Welke rol gaat het college hierin spelen, of welke voorwaarden gaat het college invoeren bij de zorgleverleners om herhaling te voorkomen?

Namens de PvdA Hoogeveen, fractievoorzitter Inge Oosting

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Vragen PvdA-Hgv over tewerkstelling terreurverdachte

 • 11 juni 2020 om 09:34
  Permalink

  Is dat het niveau van de PVDA? Kan me wel voorstellen waarom er zoveel mis gaat in Hoogeveen, de antwoorden op de eerste 3 vragen werden zelfs op het landelijk nieuws verteld.

  -Was het college op de hoogte van het feit dat deze terrorismeverdachte werkzaam is geweest bij Ambiq te Hoogeveen?
  -Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, waarom niet?
  -Waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?

  Antwoord:
  Omdat deze meneer onder een andere naam werkte dan zijn eigen naam. Hiermee lijken mij deze vragen wel duidelijk beantwoord, of moet deze mevrouw daar nog een hele uitleg bij hebben omdat ze het niet begrijpt?

Geef een antwoord