Gemeente Hoogeveen werkt aan groenstrokenbeleid

Gemeente Hoogeveen gaat dit jaar een groenstrokenbeleid opstellen. Dat heeft het college besloten.

Soms mag een inwoner het stukje groen grenzend aan zijn tuin wel gebruiken, huren of kopen en een  andere keer mag het niet. Hieraan liggen altijd afwegingen ten grondslag, maar het is voor inwoners niet altijd transparant. Het ontbreken van dergelijk beleid leidt tot onduidelijkheid voor inwoners over gebruik, huur of koop van openbaar groen. Hier wil het college met het groenstrokenbeleid een einde aan maken en duidelijkheid bieden.

Duidelijkheid en rechtsgelijkheid

Wethouder Erik Giethoorn: “De belangrijkste reden om hier mee aan de slag te gaan is dat er veel onduidelijkheid is en dit bij inwoners tot ontevredenheid leidt: het groenstrokenbeleid zal duidelijkheid aan inwoners geven over welke stukken groen wel en niet verkocht kunnen worden. Daarbij komen er ook steeds meer signalen van inwoners die zien dat buren zich groenstroken toe-eigenen en er allerlei bouwwerken worden geplaatst in het openbaar groen. Ook dat leidt tot ontevredenheid bij inwoners. Ervaring leert dat het groenstrokenbeleid budgetneutraal verloopt. Extra inkomsten generen is daarom niet aan de orde en ook niet de reden van dit groenstrokenbeleid.”

Het nieuwe beleid bestaat uit een groenstructuurkaart. Hierop staat welke groenstroken vallen onder de groenstructuur; deze groenstroken kunnen niet verkocht worden. Daarnaast komt er een uitgiftebeleid en een handhavingsbeleid. ‘Wekelijks komen er verzoeken binnen om groenstroken te gebruiken, huren of kopen. Om de overgang vlekkeloos te laten verlopen hebben we besloten om verzoeken tot uitgifte van openbaar groen aan te houden tot het beleid in het najaar is vastgesteld’, aldus Giethoorn.

Planning

Verwacht wordt dat de groenstructuurkaart en het uitgiftebeleid in het najaar van 2020 is vastgesteld. Het handhavingsbeleid volgt later. Wel wordt er in de tussentijd gehandhaafd op groenstroken die vanaf 01-01-2020 oneigenlijk in gebruik zijn genomen. Nadat het handhavingsbeleid is opgesteld, zal er ook gehandhaafd worden op oudere gevallen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord