Column

Ondernemer Tamboerpassage vraagt instrument om verantwoord te kunnen verhuizen.

De gemeente Hoogeveen wil dat de ondernemers uit de Tamboer Passage verhuizen naar het zuidelijke deel van de Hoofdstraat. “Maar dan moet de gemeente ons wel de instrumenten geven om dat ook te kunnen doen.”

Interview met Rink de Klerck, eigenaar Iris optiek door Frits Kappers

Het begon toen de Tamboer Passage 40 jaar bestond. De gemeente overviel de ondernemers met de mededeling dat ze maar beter naar het zuidelijke deel van de Hoofdstraat konden verhuizen. De Klerck had de optiekzaak net overgenomen van zijn ouders en keek raar op toen dat bericht van de gemeente als een donderslag bij heldere hemel bij hem op tafel kwam te liggen. “Er werd onder meer een verhuisregeling in het leven geroepen, die inhield dat ondernemers die hun pand verkochten bij de gemeente konden aankloppen voor een tegemoetkoming, omdat bij verkoop van het winkelpand de detailhandelvergunning verviel. Daardoor daalt de waarde van het pand en daar wilde de gemeente dan een tegemoetkoming tegenover stellen.”

De jonge opticien herinnert zich dat er werd gesproken over een oplossing waarbij de gemeente de winkeliers uitkocht en met het voltallige onroerend goed naar een projectontwikkelaar zou stappen om tot een financieel aantrekkelijk plan voor het hele gebied te komen. “Toen is ons met klem verzekerd dat de gemeente er absoluut niet aan zou beginnen om panden aan te kopen. Een tegemoetkoming vanwege waardevermindering was wat vertrekkers konden krijgen, maar dan moest er dus wel een koper zijn. En die kopers bleven uit, want zonder winkelbestemming een pand kopen in een winkelcentrum is voor niemand aantrekkelijk.”

Daarmee begon een patstelling, waarvan de gemeente nu hoopt dat die is doorbroken door de aankoop van het pand van Taska. Wethouder Giethoorn is hierdoor namens de gemeente mede-eigenaar van de Tamboerpassage geworden en zit met de billen op twee verschillende stoelen. Een merkwaardige situatie, temeer daar er in de statuten van de Vereniging van Eigenaren (VVE) een bepaling is opgenomen dat een pand niet zonder overleg met de leden mag worden verkocht als daar voor de overige leden nadelige gevolgen uit kunnen voortvloeien. Of mevrouw Veld daarom geheimhouding verlangd zou hebben betwijfelt de Klerck. “Ik vraag me sowieso af of die geheimhouding wel bij haar vandaan komt.”

De verklaring van wethouder Giethoorn dat mevrouw bang was dat de overige ondernemers haar het ondernemen onmogelijk zouden maken acht hij hoogst onwaarschijnlijk.  “Ze had volgens mij van niemand in de Passage iets te vrezen. Als een ondernemer zich kan verbeteren door naar een andere locatie te vertrekken kan dat jammer zijn, maar tegelijk hebben ondernemers als geen ander begrip voor dergelijke keuzes. Je bent als ondernemer immers voortdurend bezig je brood te verdienen.”

Hoe nu verder is de vraag. De wethouder heeft aangegeven dat de ondernemers gelijk zullen worden behandeld. Betekent dit nu dat de gemeente de overige ondernemers ook uit wil gaan kopen? De gemeente heeft voor het Taska-pand een bedrag van €165.600,00 betaald. Een bedrag onder de taxatiewaarde, volgens de website van de gemeente Hoogeveen. Verder heeft de eigenaar van het pand een verhuiskostenvergoeding gekregen en een bijdrage voor de verwijdering van de detailhandelbestemming. Het totale bedrag dat met deze aankoop is gemoeid bedraagt €275.000,00.

Deze transactie is bekostigd uit het Binnenstadsfonds. Dit fonds is opgericht in samenwerking met de provincie, die er twee miljoen euro in heeft gestopt bovenop de 1,8 miljoen die voor rekening van de gemeente kwam. Met de provincie is afgesproken dat het fonds alleen gebruikt wordt om 10.000 m­2 winkelvloeroppervlakte uit de markt te nemen. Een deel van het fonds wordt gebruikt voor stimulering van de detailhandel, een ander deel van het fonds is beschikbaar voor het aankopen van panden van winkeliers bij wie het eigendom van het achterblijvende pand een belemmering is om te verhuizen.

Wethouder Giethoorn heeft laten weten dat alle ondernemers gelijk behandeld zullen worden en dat zij ook gebruik kunnen maken van deze regeling. Vreemd is dan wel dat het Binnenstadsfonds voor de duur van een maand is stilgelegd.

De Klerck is benieuwd of de gemeente nu meer panden wil gaan opkopen. Iets waarvan steeds is gezegd dat het absoluut niet de bedoeling zou zijn. “Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je een koper voor het pand hebben. Zonder koper sta je met de rug tegen de muur en moet je wel blijven ondernemen op de plek waar je zit. Maar wie wil er nou een pand in een winkelcentrum kopen als de winkelfunctie bij verkoop vervalt?” Als de ondernemers niet op een verantwoorde manier kunnen verhuizen dreigt straks een situatie met een half lege Tamboer Passage en nog steeds een veelheid aan gaten in de Hoofdstraat.

Voorlopig is volslagen onduidelijk wat de bedoelingen van de gemeente zijn en hoe de gemeente – met twee verschillende petten op – met de ondernemers verder zal praten. Ook is nog onduidelijk hoe de provincie zich zal opstellen als de doelstelling van 10.000 m2 vermindering winkelvloeroppervlak niet gehaald wordt. Met het pand van Taska is 276 m2 uit de markt gehaald. Dat is nog geen 3% van het totaal te verminderen oppervlak.

Omgerekend naar het totaal te verminderen oppervlak is sprake van een kostenplaatje van tien miljoen euro. Het Binnenstadsfonds is daar bij lange na niet toereikend voor.

2 gedachten over “Ondernemer Tamboerpassage vraagt instrument om verantwoord te kunnen verhuizen.

  • De binnenstad van Hoogeveen is ook niet meer wat het geweest is, ooit tot beste binnen stad van Nederland uitgeroepen, maar nu een dode lange straat. Ga liever winkelen in Zwolle veel gezelliger

Geef een reactie