Schrappen centrale examens gunstig voor Drentse scholieren

Hoogeveen  – Vanwege de coronacrisis werd het centrale examen dit jaar geschrapt, waardoor het eindcijfer van eindexamenkandidaten enkel bepaald werd door de eerder afgelegde schoolexamens. Voor de Drentse examenkandidaten moet dit een opluchting zijn geweest. In Drentse scoren scholieren namelijk consequent hoger op de schoolexamens dan op de centrale examens. Dit blijkt uit onderzoek van Greetz dat, in aanloop naar het landelijke examen-vlagmoment, data van het CBS en van DUO analyseerde.

 

Opluchting groot in Drenthe

In 11 van de 12 Drentse gemeenten zijn één of meerdere middelbare scholen gevestigd. De afgelopen vijf jaar scoorden leerlingen in 7 van deze gemeenten hoger op de al eerder afgenomen schoolexamens dan op de – dit jaar geschrapte – centrale examens.

In Drenthe moet het afgelasten van de centrale examens dit jaar vooral een opluchting zijn geweest voor scholieren in Westerveld. Hier scoorde men de afgelopen vijf jaar namelijk 0,2 punt hoger op hun schoolexamens dan op de eindexamens.

Op landelijk niveau werd het schrappen van de eindexamens het meest omarmd in Kapelle. Hier scoorden eindexamenkandidaten de afgelopen vijf jaar zelfs gemiddeld 0,7 punt hoger op hun schoolexamens dan op de centrale examens. Een overzicht van de resultaten per gemeente is te vinden op https://www.greetz.nl/geslaagd/onderzoek-schoolexamens

Slagingspercentage: Drentse scholieren erg succesvol

In Nederland slaagde de afgelopen vijf jaar gemiddeld 92,2% van de eindexamenkandidaten voor het vwo-, havo- of vmbo-diploma. Scholieren in Drenthe scoorden met een slagingspercentage van 92,9% beter dan gemiddeld.

In Drenthe zijn op gemeentelijk niveau echter duidelijke verschillen te zien in het slagingspercentage. Zo waren het leerlingen in Midden-Drenthe die de afgelopen vijf jaar, relatief gezien, het vaakst slaagden voor hun middelbare school. In 97,1% van de gevallen voldeden de scholieren hier aan de eindexamennorm.

 

Naar verhouding krijgen in Drenthe de scholieren uit Westerveld het minst vaak positief nieuws over hun middelbare schooldiploma. De afgelopen vijf jaar slaagde hier ‘slechts’ 86,7%. Landelijk gezien zijn eindexamenkandidaten het minst vaak succesvol in het Limburgse Brunssum (75,5%).

 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op https://www.greetz.nl/geslaagd/onderzoek-schoolexamens

Deel dit bericht!

Geef een reactie