Wie maakt zich weer sterk voor MFC De Opsteker in Nieuwlande?

Nieuwlande – Voor MFC De Opsteker is de gemeente Hoogeveen op zoek naar een nieuw bestuur. Juist in deze rare tijd heeft het dorp enthousiaste, ondernemende, creatieve mensen nodig die het voortbestaan van de dorpsfunctie in De Opsteker op zich willen nemen. Wie neemt het stokje over van de gemeente en zorgt er zo voor dat De Opsteker voor het dorp behouden blijft.

NIEUW BESTUUR OP 1 AUGUSTUS

Op 1 januari 2020 is het voltallige stichtingsbestuur in Nieuwlande gestopt met haar werkzaamheden. Dit bestuur heeft zich jarenlang met veel enthousiasme en plezier volledig voor de dorpsfunctie van Nieuwlande ingezet. Omdat er vanuit het dorp geen nieuw bestuur is opgestaan, heeft de gemeente tijdelijk zitting genomen in het Stichtingsbestuur. Zo konden de dorpsactiviteiten doorgaan, en kon de goede onderwijshuisvesting in Nieuwlande geborgd blijven. Op 6 februari jl. is de gemeenteraad van Hoogeveen akkoord gegaan met dit voorstel. Wel is er door de gemeenteraad een ultimatum gesteld. Als er op 1 augustus geen nieuw stichtingsbestuur uit het dorp opstaat, gaat de deur van het Dorpshuis (MFC) in Nieuwlande dicht.

BEHEERSTER IS DAGELIJKSE AANSPREEKPUNT

De stichting heeft een beheerster in dienst voor 20 uur per week. De afspraken en overeenkomst van de beheerster zijn 1 op 1 overgenomen door het nieuwe stichtingsbestuur. De beheerster is het gezicht en aanspreekpunt van het dorpshuis en heeft er (mede) voor
gezorgd dat de activiteiten sinds 1 januari doorgang hebben kunnen vinden, totdat corona roet in het eten gooide.

FINANCIËN EN KANSEN

Het tijdelijke bestuur gebruikt de tijd om de financiën inzichtelijk te krijgen. Facturen aan huurders voor dit jaar worden verstuurd, zodat er geld binnen blijft komen en ook zijn de bank-/kaszaken in kaart gebracht. Ook de aangifte is ingediend bij de belastingdienst. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. Het voormalige stichtingsbestuur had hier in het verleden ook over nagedacht en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Zo lag er al een conceptvoorstel om iets te doen met (extra) zaalhuur en evt. tariefsverhoging. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt. Met het (her)openen van het MFC De Opsteker biedt het een mooie kans om met een schone lei te kunnen beginnen en zo ook met een aantal nieuwe afspraken.

BESTUUR

Zoals door de gemeenteraad van Hoogeveen is gesteld moet er vanuit het dorp voor 1 augustus 2020 een nieuw stichtingsbestuur komen. Omdat een fysieke bijeenkomst op dit moment niet mogelijk is, wil het (tijdelijke) bestuur via deze weg nogmaals een oproep doen aan het dorp voor een nieuw bestuur. Juist in deze rare tijd heeft het dorp enthousiaste, ondernemende, creatieve mensen nodig die het voortbestaan van de dorpsfunctie in De Opsteker op zich willen nemen. We staan voor een belangrijke uitdaging! Wij roepen jullie dan ook op om te reageren. Ook bij vragen of informatie over deze bestuurstaken, nodigen we je uit om contact te zoeken
via mail info@mfcdeopsteker.nl of via
tel.: 06-37284575 / 06-11587905

Deel dit bericht!

Geef een antwoord