Algemeen

Landelijk moment voor geslaagde scholieren, stuur jij ons je vlagmoment foto?

Hoogeveen – Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd door de vlag uit te hangen. 

Natuurlijk is dit een bijzonder moment, en daar om mag jij je vlagmoment met de rest van de gemeente Hoogeveen delen. Stuur je foto naar: redactie@websitehoogeveen.nl

Herkansingen

Normaal gesproken bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal examen. Leerlingen kunnen dan één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. Deze resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. Een leerling mag voor twee vakken zo’n toets afnemen in plaats van één, omdat het centraal examen niet doorgaat. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Slaag-zakregeling

Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Vandaag is bekend gemaakt welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. Dit is de zogeheten slaag-zakregeling. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Ze zijn te vinden op rijksoverheid.nl/examens.

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook de slaag-zakregeling voor leerlingen die staatsexamen doen is gepubliceerd, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Daar is bijzondere aandacht naar uitgegaan. Zo wordt er bij de afname van het college-examen extra aandacht besteed aan de afnamecondities zodat de afname zo prettig mogelijk voor de kandidaat verloopt.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: