Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Hoogeveen – De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 29 mei 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

  • buiten sporten tot en met 18 jaar;
  • testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen;
  • zomervakanties.

 Virus onder controle houden

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. In juli volgen aanpassingen op regionaal niveau, later op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Klik hier voor de noodverordening van 29 mei 2020

Toezicht en handhaving

Via een aanwijsbesluit is geregeld dat politie, bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse gemeenten mogen optreden als zij overtredingen signaleren op basis van de noodverordening.

Meer informatie

Onder Vragen en antwoorden hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Hebt u een vraag aan de Veiligheidsregio Drenthe die hier niet bij staat? Stuur dan een e-mail naar corona@vrd.nl. Daarnaast verwijzen we u voor meer informatie graag door naar andere instanties.

Deel dit bericht!

Geef een reactie