Politiek

De PvdA pleit voor één loket voor klachten over ETP-terrein in Wijster

Hoogeveen/Wijster – Omwonenden van het ETP terrein in Wijster hebben geregeld vragen, klachten of zij willen informatie over activiteiten, die (gaan) plaatsvinden op het ETP terrein in Wijster.

De recente branden zijn daar een voorbeeld van, net zoals de regelmatige stankoverlast of nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein. Op het ETP terrein zijn meerdere grote bedrijven gevestigd. Deze bedrijven vallen, als het gaat om milieu- en veiligheidsregels, niet onder de verantwoordelijkheid van dezelfde overheid. Enkele vallen onder provinciale regels en toezicht, een andere onder die van de gemeente Midden Drenthe.

Voor omwonenden is dit bijzonder onduidelijk en lastig. De signalen van omwonenden zijn helder. Ze hebben het gevoel dat ze met hun vragen of klachten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat kan en mag volgens Joop Kramer, PvdA Midden Drenthe niet de bedoeling zijn. Kramer geeft aan het volkomen logisch en noodzakelijk dat provincie en gemeente samen één aanspreekpunt of loket hiervoor aanwijzen. Daar moeten de omwonenden terecht kunnen. Want wie waar over gaat, of waar welke vraag thuishoort, dat is iets, dat de overheden met elkaar moeten regelen. Dat mag niet op het bordje van de omwonenden liggen. Peter Zwiers van de PvdA Statenfractie heeft inmiddels vragen met dezelfde strekking gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

De PvdA fractie in Hoogeveen sluit zich graag bij dit initiatief aan. In Hoogeveen heeft de PvdA ook al enkele keren vragen hierover gesteld geeft fractievoorzitter Inge Oosting aan. Want al bevindt zich het ETP terrein niet in de gemeente Hoogeveen en is de overlast wellicht iets minder groot dan voor de inwoners uit Wijster, is het probleem voor de inwoners van Hoogeveen ook complex.

Inwoners van Hoogeveen kunnen zich niet tot de gemeente wenden, want de bedrijven zijn immers niet in Hoogeveen gevestigd. Oosting vervolgt dat rook, stank en overlast zich tenslotte niets van gemeentegrenzen aantrekken.

Hiermee lijkt een goed initiatief voor te liggen, waarvan je mag verwachten dat deze ook voldoende steun in Hoogeveen krijgt.
Daarom heeft de PvdA Midden Drenthe een motie ingediend om voor omwonenden
één loket of aanspreekpunt te maken. De motie komt in de raadsvergadering van
komende donderdag aan de orde. De PvdA Hoogeveen heeft een gelijkluidende
motie ingediend.

Geef een reactie