illegaal gebruik van gemeentegrond in kaart gebracht

Hoogeveen – Het college heeft besloten dat er beleid opgesteld gaat worden voor groenstroken. Dit beleid zal bestaan uit drie beleidsstukken, namelijk de groenstructuurkaart, uitgiftebeleid openbaar groen en een handhavingsbeleid. Totdat de groenstructuurkaart en het uitgiftebeleid vastgesteld zijn, worden nieuwe verzoeken tot uitgifte niet in behandeling genomen. Verwachting is dat het nieuwe beleid in het najaar 2020 vastgesteld is. Daarnaast wordt op oneigenlijk gebruik dat ontstaan is na 1 januari 2020 gehandhaafd.

Aanleiding van de college besluiten zijn, dat het huidige bestand van in gebruik gegeven of in gebruik genomen stukken groen niet compleet is. Daardoor is niet duidelijk welke gronden van de gemeente met en welke zonder toestemming in gebruik zijn genomen. Daarom wordt illegaal gebruik van gemeentegrond in kaart gebracht om te voorkomen dat deze bij verjaring eigendom van de gebruiker worden. Ook wordt bepaald welke groenstroken verkocht kunnen worden.

Deel dit bericht!

Geef een reactie