Regiovisie Huiselijk geweld ‘De volgende Stap’

Hoogeveen – Het college heeft de regiovisie Huiselijk geweld ‘De volgende Stap’ vastgesteld. Daarmee wil het college huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen en stoppen.

Alle regio’s in Nederland hebben de opdracht gekregen om een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling te maken. Deze moet worden gekoppeld aan het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Iedere regio heeft geld gekregen om een projectleider aan te stellen die de landelijke uitgangspunten vertaalt naar de regionale situatie.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord