compensatie negatieve inkomensgevolgen nieuwe Wajongwet

Regio – De nieuwe Wajongwet is vandaag in de Eerste Kamer aangenomen met steun van de coalitie, de SGP en FvD. Een aantal verbeteringen waar een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en mensen uit de doelgroep zelf zich hard voor hebben ingezet heeft een positief effect ten opzichte van de oorspronkelijke wet. Helaas is het alternatieve voorstel dat tot een echte en eerlijke harmonisatie leidt er niet door gekomen. 

Wat is er wel gelukt:
– De verlenging van de garantieregeling naar twee jaar
– De toezegging van de staatssecretaris dat studerende Wajongers met onmiddellijke ingang niet meer gekort worden op hun uitkering
– Bovendien heeft de Eerste Kamer compensatie geëist als de Wajongwet nadelige inkomenseffecten heeft voor Wajongers. Dit betekent dat nadelige inkomenseffecten voor Wajongers met een medische urenbeperking, Wajongers die nu studeren en Wajongers die hun werk verliezen –niet denkbeeldig in de komende recessie- in de ogen van de Eerste Kamer gecompenseerd moeten worden.

Het resultaat is een complexe wet waarin vereenvoudiging niet gelukt is en waarin grote groepen er op achteruit dreigen te gaan. Dit is in strijd met het VN–Verdrag Handicap. De toezegging dat de garantieregeling volgend jaar wordt geëvalueerd is dan ook van groot belang. De samenwerkende partijen (FNV, CNV, VCP, WijStaanOp, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie, Studeren en werken op Maat, en de Minister van Gehandicaptenzaken) gaan ervan uit dat ze betrokken worden bij het uitwerken van de garantieregeling ten behoeve van. de coronaperiode en het voorkomen van achteruitgaan van mensen met een beperking. We gaan de praktijk nauwgezet volgen en monitoren. Bij signalen van Wajongers die achteruitgaan in hun inkomenssituatie of in hun inkomensperspectief zullen we aan de bel trekken.

Wij verwachten dat de staatssecretaris snel in gesprek gaat met de Tweede Kamer over hoe ze haar toezegging richting de Eerste Kamer over de compensatie van de nadelige inkomenseffecten en de evaluatie van de garantieregeling vorm gaat geven.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord