In de grond gevormde’ funderingspalen niet meer toepassen in Gemeente Hoogeveen is het advies

Hoogeveen – Het college scherpt de voorwaarden aan voor het gebruik van in de grondgevormde funderingspalen. Deltares deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar dit type funderingspaal. Aanleiding hiervoor was het groot aantal schadegevallen met dit paalsysteem.

Bij dit type funderingspaal wordt een gat in de grond geboord dat vervolgens onder druk met vers betonmengsel wordt gevuld. Maar voordat het beton volledig is uitgehard, kan er door meerdere oorzaken schade aan de palen ontstaan. Het wegspoelen van het beton door (grond)water is hierbij het grootste probleem. De palen kunnen dan de constructie onvoldoende dragen. Het gemeentelijk bouwtoezicht heeft dit soort schade de afgelopen tien jaar vaak gezien op bouwlocaties.

Uitkomsten onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport wordt een relatie gelegd tussen het ontstaan van schade en de gelaagde bodemopbouw met keileem afzettingen die veel voorkomt in de gemeente. Hier is dus hoge kans op schade. De constructie van het huis of gebouw is dan onvoldoende, met alle risico’s van dien.

Binnen het risicogebied wordt nadrukkelijk geadviseerd te kiezen voor een fundering op staal of indien een paalfundering noodzakelijk is, te kiezen voor andere paaltypen die niet gevoelig zijn voor spoelschade. De grenzen van het risicogebied zijn natuurlijk nooit helemaal strak te trekken. Daarom voeren we het beleid binnen de gemeente dat altijd naderhand paalkoppen ter controle moeten worden afgegraven om visueel te controleren. Om grote risico’s te vermijden wordt er geadviseerd om dit paaltype helemaal niet te gaan toepassen.

Aanvullende voorwaarden bij gebruik

Een vergunning voor dit type funderingspaal kan niet worden geweigerd. Wel kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Een van die voorwaarden is dat voortaan na uitvoering een kwart van de paalkoppen ruim twee meter moeten worden ontgraven als extra controle op de kwaliteit.

Akoestisch doormeten onvoldoende

Normaal gesproken meet men de kwaliteit van de paal akoestisch. Dan slaat men op de funderingspaal met een rubber hamer en worden de trillingen gemeten. Zo weet je hoe lang een paal is én of er breuken in de paal zitten. Uit ervaring is gebleken dat de spoelschade bijna nooit uit deze metingen valt af te leiden. Daarom is het deze meetmethode alleen onvoldoende gebleken. Daarom hanteert de gemeente al enkele jaren een beleid dat een bepaald percentage van de paalkoppen moet worden vrij gegraven en moet worden schoongespoten om in te schatten of er schade is ontstaan. Dit heeft soms tot onbegrip geleid omdat nog steeds vaak onterecht wordt gedacht dat alle op te treden schade uit akoestisch doormetingen kan worden afgeleid.

Deel dit bericht!

Geef een reactie