Column

Gaan er koppen vallen in Hoogeveen?

Als het aan de advocaat van de Vereniging van Eigenaren van panden in de Tamboerpassage in Hoogeveen ligt, moeten de ambtenaren die belast zijn met het plan om de Tamboerpassage te doen sluiten, eerst worden vervangen, anders kunnen geen gesprekken over de toekomstplannen met betrekking tot woningbouw meer worden gevoerd. [Bron: Dagblad van het Noorden]

Door Frits Kappers

Is de soap over het IJZ-project achter de rug, zitten we middenin de meest rigide bezuinigingsoperatie, die Hoogeveen in de 42 jaar dat ik er woon heeft beleefd, krijg je dit er nog eens overheen. De houding van de wethouder die verantwoordelijk is voor dit dossier, begint ondertussen zielig te worden. Man vertoont echt tekenen van een ernstige contactstoornis. Heeft in elk geval geen enkel idee wat hij moet verstaan onder de door zijn eigen fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze op 28 november vorig jaar gevraagde transparante afweging en verantwoording.

Naast de vraag wie de ambtenaren zijn, die over dit beleid adviseren, is er een andere vraag interessant. Ik kan mij niet voorstellen dat CDA fractievoorzitter Kreuze niet van deze aankoop heeft geweten. En ik neem aan dat ook de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en de Christenunie vanaf de overeenstemming over de aankoop hier kennis van hebben gehad. Maar in het geval van Kreuze is het gegeven dat hij om transparantie vroeg een pittige zaak. Ofwel hij heeft van niks geweten en is dan een fractievoorzitter van lik me vestje, ofwel hij heeft er destijds al mee ingestemd en laat zien dat zijn woorden niet serieus te nemen zijn. Een onvervalste Catch 22.

Op 28 mei is er een spoeddebat over dit onderwerp, aangevraagd door de voltallige oppositie. Dat kan wat worden. We varen recht op lager wal af en de schipper en zijn officieren zetten de desastreuze koers onverdroten voort. Als de bemanning dit wil overleven lijkt muiterij het enige redmiddel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Lees ook: Ti ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens.

Geef een reactie