Algemeen

Aanpassing verkeersveiligheid Het Haagje

Hoogeveen – Het college wil € 25.000 begroten voor het vergroten van de verkeersveiligheid van Het Haagje. De gemeenteraad heeft vorig jaar om veiligheidsmaatregelen gevraagd.

Aanwonenden van de Schutstraat, Het Haagje en de Notaris Mulderstraat hebben meegedacht over mogelijke maatregelen. Het college kiest voor de sobere variant, en neemt deze mee in de integrale afweging bij de programmabegroting 2021-2024.

Onderstaande 6 maatregelen gaan in totaal ca. € 25.000,- kosten. Bij maatregel 2 en 5 is een variant aangegeven die voor de voetganger een betere verkeersveiligheid biedt. De totale kosten bedragen dan echter wel € 115.000,-.

Schutstraat
Maatregel 1
30 km invoeren op Schutstraat/Haagje, tussen Van Limburg Stirumstraat en Notaris
Mulderstraat.
Actie
Verkeersbesluit, verplaatsen verkeersborden, aanbrengen dubbele streep en 30 bij begin
van de zone op het wegdek.
Kosten € 2000,-
Maatregel 2
Aanbrengen zebrapaden op de twee bestaande oversteken Schutstraat.
Actie
Verkeersbesluit, aanbrengen zebrastrepen van 4 meter breed op de verhogingen en de
wettelijk verplichte verkeersborden. Voor de zichtbaarheid van de zebrapaden (en dus de
verkeersveiligheid) wordt vlak ervoor een waarschuwing op het wegdek aangebracht
Kosten € 5.000,-

Variant maatregel 2
Voor een verhoging van de veiligheid van de overstekende voetganger wordt het bestaande
asfalt vervangen en het talud van de oversteek steiler gemaakt waardoor de automobilist
gedwongen wordt langzamer te rijden. De extra markering op het wegdek is door de extra
afremmende werking niet nodig.
Kosten € 55.000,-

Maatregel 3
Laad- en loshaven op de Schutstraat nabij Het Kruis, ter grootte van 2 p.p.
Dit geldt voor de tijdsperiode van 07.00 – 10.00 uur, van maandag t/m zaterdag.
De bestaande gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst naar het 3e
parkeervak.
Actie
Verkeersbesluit, plaatsen borden met tijdsaanduiding, twee kruizen in bestaande vakken.
Verplaatsen bord gehandicaptenparkeerplaats en aanbrengen invalidenoprit.
Kosten € 3.000,-

Kaaplaantje
Maatregel 4
Aanbrengen zebrapad over het Kaaplaantje.
Actie
Verkeersbesluit, aanbrengen zebrastrepen van 4 meter breed en de wettelijk verplichte
verkeersborden.
De trottoirbanden worden over de volledige breedte van de zebra aan weerszijden verlaagd.
Kosten € 3.000,-

Notaris Mulderstraat
Maatregel 5
Aanbrengen zebrapad op de bestaande verhoging in de Notaris Mulderstraat bij de oude
bibliotheek.
Actie
Verkeersbesluit, aanbrengen zebrastrepen van 4 meter breed op de verhoging en de
wettelijk verplichte verkeersborden plaatsen. Voor de zichtbaarheid van de zebra wordt vlak
ervoor een waarschuwing op het wegdek aangebracht, zie maatregel 2. Aan de zijde van het
park wordt de looproute richting school verhard.
Kosten € 5.000,-

Variant maatregel 5
Voor een verhoging van de veiligheid van de overstekende voetganger wordt het bestaande
asfalt vervangen, de rijbaan wordt verbreed en het talud van de oversteek steiler gemaakt
waardoor de automobilist gedwongen wordt langzamer te rijden.
Kosten € 4500,-

Het Haagje
Maatregel 6
Een aantal kleine aanpassingen die in de zienswijzen zijn genoemd, zoals het lossen op Het
Haagje bij het Kaaspakhuis, de oversteek over Het Haagje bij de Beukemastraat en het
voetgangersvriendelijk maken van de bestaande oversteken.
Kosten € 7.000,-

Foto: Archieffoto van 18 maart 2013 van start werkzaamheden Het Haagje/Alteveerstraat door toenmalig wethouder Hiemstra

1 van de ongevallen die de afgelopen jaren zijn gebeurd

Een gedachte over “Aanpassing verkeersveiligheid Het Haagje

  • Maatregel 5 mag totaal geen probleem zijn, slechts € 45. Daarnaast, zorg ervoor dat het Kaaplaantje alleen vanaf de oostkant ingereden mag worden. Vanaf de west kant kunnen mensen doorrijden en via de rotonde terug.

Geef een reactie