Algemeen

Lokale inspraak bij Regionale Energie Strategie Drenthe

Hoogeveen – In de laatste raadsvergadering stond het onderwerp Regionale Energie Strategie (RES) op de agenda. Er zijn 30 regio’s in Nederland en Drenthe is één van deze regio’s. Elke regio moet een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. CDA Hoogeveen vindt vooral de lokale inspraak van groot belang.

 

Inwoners
In de overgang van de fossiele naar de duurzame energie spelen de betrokkenheid en de mogelijkheden van inspraak van de inwoners in de betreffende regio een belangrijke rol. Raadslid Klaas Kroezen van het CDA Hoogeveen zit hier al langere tijd bovenop en zorgt er voor dat dit onderwerp steeds weer de agenda domineert. Zo stelde hij vorige week ook weer kritische vragen tijdens het debat.

 

Hij vroeg aan wethouder Gert Vos wanneer het communicatie- en participatieplan naar de raad komt? Het is immers al langere tijd helder dat betrokkenheid van de inwoners van Hoogeveen een voorwaarde is om de energieovergang tot een succes te maken. Een goede informatievoorziening speelt daarin ook een belangrijke rol.

Kroezen wil niet dat Hoogeveen de boot mist en dat andere plaatsen wel hun stem laten horen. Deze vraag sluit ook aan bij de vragen die CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft gesteld op 11 maart jl. aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hoe zit het met de inwonersparticipatie bij het vervolg RES 1.0?

 

Er ontstond in de raad een discussie over de lokale inbreng. Het CDA Hoogeveen vindt dat een minimale lokale inbreng van 50% een goed streven is, maar ook andere vormen van deelname (bijvoorbeeld de postcoderegeling) en vergoedingen in de directe omgeving behoren tot de mogelijkheden. Het doel is om de lokale energiewinning zoveel mogelijk lokaal te maken.

Geef een reactie