De koek is op in Hoogeveen, tekort van € 5.6 miljoen over 2019

Hoogeveen: Op een persconferentie op het gemeentehuis heeft het college van B&W bekend gemaakt dat op de jaarrekening van 2019 een tekort is van € 5.600.000,-. Ook in 2017 en 2018 waren er forse tekorten, respectievelijk € 3.3 miljoen en € 9.0 miljoen.

Algemene reserves nog € 750.000,-

De tekorten zijn in werkelijkheid hoger maar dankzij een bijdrage van het gemeentefonds, € 3.3 miljoen in 2018 en 2019, is de reservepot nog niet geheel leeg. In de begroting van 2019-2022 had men een positief resultaat van € 15.0 miljoen berekend.

Het tekort lag in de lijn der verwachtingen. Vorig jaar september begon het college met een financiële maandmonitor, waarbij steeds de prognose voor de eindejaarsverwachting werd bepaald. De laatste monitor over november gaf een eindejaarsverwachting aan van ongeveer 4,8 miljoen tekort. Dat is in lijn met het definitieve rekeningresultaat van 5,6 miljoen.

Het tekort is voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor de jeugdhulp, ruim 4,5 miljoen euro, en de Wmo (550.000 euro). De meevallende uitkering uit het Gemeentefonds van bijna 1,2 miljoen temperde het tekort nog iets. Het tekort is aangevuld uit de algemene reserve. Daarin zit nu 750.000 euro.

De grote tekorten in het sociaal domein kondigden zich al vroeg in 2019 aan. Om die terug te dringen, is dit voorjaar een pakket maatregelen ontwikkeld voor extra bijsturing in 2019 en het vinden van vijf miljoen structureel voor 2020 en verder. Het effectiever en efficiënter organiseren van de ondersteuning heeft de uitgaven verlaagd zonder gevolgen voor de omvang en het niveau van de ondersteuning. Maar niet alle maatregelen konden al in 2019 resultaat opleveren.

Er is in 2019 ruim vijftien miljoen euro geïnvesteerd. Dit is aanzienlijk minder dan het begrote bedrag van ruim 53 miljoen. Dat komt vooral door het stopzetten van het project IJZ, de combinatie ijsbaan-zwembad. Na aanbesteding bleek dat de kosten ver boven het budget zouden uitkomen, zodat het project definitief moest worden beëindigd. Grote investeringen zijn onder meer gedaan in het stadscentrum, Kindcentrum Wolfsbos, kunstgrasvelden en rioleringen.

Op 4 juni buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening en het jaarverslag 2019. Op 25 juni neemt de raad hier een besluit over.

Deel dit bericht!

3 gedachten over “De koek is op in Hoogeveen, tekort van € 5.6 miljoen over 2019

 • 16 mei 2020 om 13:20
  Permalink

  En dan ga je van gemeenschapsgeld de winkel van TASKA in de tamboerspassage kopen……….Sneaky. Wat heeft de gemeente ervoor betaald?
  Maak er een mooi overdekt uitgaanscentrum van, mooi alles bij elkaar en goed beheersbaar met 3 in/uitgangen .

 • 19 mei 2020 om 07:17
  Permalink

  Lijkt mij dat er binnen de gemeente een structureel probleem is, misschien moet men eerst maar eens binnen de eigen organisatie goed tegen het licht gaan houden die wel en niet goed functioneert. En eigen leuke wethouder projecten worden neem ik aan nu ook op de lange baan geschoven?

  • 19 mei 2020 om 17:52
   Permalink

   Dat “tegen het licht houden” zou door een externe partij moeten gebeuren. Middels de bekende vriendjespolitieke insteek gaat dit weer veel geld kosten. De uitkomst daarentegen is voorspelbaar:”Dit heeft niemand aan zien komen.”

Geef een reactie