Start nabehandeling bestrijding tijgermuggen Hoogeveen

Hoogeveen – In mei start de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Hoogeveen met de nabehandeling van de bestrijding van tijgermuggen. Dit gebeurt in een straal van zo’n 500 meter rondom de vindplaats van de tijgermuggen afgelopen jaar. Enkele weken later volgt nog een nabehandeling.

Nabehandeling

Vorig jaar is in Hoogeveen de Aziatische tijgermug (de Aedes albopictus) aangetroffen.  De NVWA is toen gestart met de bestrijding ervan, zodat deze muggensoort geen kans krijgt zich in Nederland te vestigen.

Op dit moment kan nog niet worden vastgesteld of de tijgermug in Hoogeveen volledig is verdwenen. Eitjes van de tijgermug kunnen namelijk een winter overleven en later uitkomen.

Inspecteurs van de NVWA starten daarom met twee nabehandelingen. Zij bezoeken tuinen en bedrijfsterreinen in de betreffende wijk en starten begin mei. De inspecteurs controleren de tuinen op mogelijke broedplaatsen (plekken met stilstaand water). Als het niet mogelijk is om deze te verwijderen dan wordt bij de broedplaats een larvendodend middel gebruikt. Dit middel is volgens de NVWA ongevaarlijk voor mensen en dieren. Ook geeft de NVWA aan dat groente en fruit uit tuinen die in aanraking zijn geweest met dit middel gewoon gegeten kan worden. De nabehandeling wordt enkele weken later herhaald.

Daarnaast plaatst de NVWA muggenvallen met lokstoffen op verschillende locaties in de buurt, om te monitoren of er volwassen tijgermuggen aanwezig zijn.

Nabehandelingin tijden van corona
De NVWA zal er vanzelfsprekend alles aan doen om haar activiteiten zonder gevaar voor coronabesmetting te laten verlopen. De inspecteurs zullen zich strikt houden aan alle voorschriften en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze zich houden aan de anderhalve meter afstand en dat ze bewoners niet de hand zullen schudden als ze aanbellen. Ze komen alleen of in tweetallen om het werk uit te voeren en betreden de tuinen achterom.

De NVWA heeft advies ingewonnen bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. De deskundigen adviseren de NVWA om de werkzaamheden niet uit te stellen; dan lopen we namelijk het risico dat later in het jaar exotische muggen niet effectief meer bestreden kunnen worden.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen verzoek haar inwoners daarom vriendelijk om medewerking te verlenen aan de betrokkenen bij de bestrijding, zodat zij dit belangrijke werk veilig kunnen uitvoeren.  Met daarbij vanzelfsprekend ook het houden van de anderhalve meter afstand.

Wat kunt u zelf doen?

Iedereen kan helpen bij het voorkomen van definitieve vestiging van tijgermuggen in Nederland. Het muggenseizoen begint en we kunnen allemaal zelf alvast eens in onze tuin op zoek gaan naar mogelijke broedplaatsen voor muggen. Muggen leggen hun eitjes bij voorkeur in kleine plasjes ondiep water.

U kunt het volgende doen:

  • Voorkom dat door een regenbui water blijft staan in bakken, open containers, emmers, bloempotten, kruiwagens en dergelijke. Ruim deze zoveel mogelijk op of leeg ze naar iedere regenbui;
  • Ruim eventueel rondslingerende plastic voorwerpen in uw omgeving op;
  • Dek regentonnen mug-dicht af, of verwijder deze indien mogelijk;
  • Ververs regelmatig het water in vogelbadjes en hondendrinkbakken en schrob de bakjes wekelijks schoon;
  • Zorg dat dakgoten goed doorlopen.

Heeft u nog vragen?
De website van de NVWA biedt veel informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/muggen-knutten-en-teken.

Deel dit bericht!

Geef een reactie