Aanpassingen waterstructuur moeten centrumgebied Hoogeveen vrijwaren van wateroverlast

Hoogeveen – Deze week start aannemer Hemmen Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente Hoogeveen met de uitvoering van het project ‘Waterstructuur Hoogeveen’. Dit project wordt uitgevoerd in het centrumgebied van Hoogeveen.

Het lukt hier niet altijd om grote hoeveelheden neerslag snel genoeg af te voeren. Dit leidt tot wateroverlast voor de bewoners. De problemen ontstaan doordat er in het centrumgebied niet genoeg waterberging mogelijk is. Ook ontbreekt een verbindende waterstructuur naar de stadsranden.

Om het centrumgebied klimaatbestendiger te maken, is een (af)waterstructuur nodig. Grote hoeveelheden neerslag worden in de toekomst zoveel mogelijk afgekoppeld van de riolering en via een nieuwe waterstructuur geborgen en afgevoerd naar het helofytenfilter Oude Diep aan de rand van Hoogeveen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige watergangen/vijvers en beschikbare ruimtes. Als alles volgens planning verloop, zijn de werkzaamheden eind oktober 2020 geheel afgerond.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord