Gezondheid

RIVM: 65 patiënten in het ziekenhuis, 43 personen overleden

Den Haag: Vandaag zijn er 65 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 43 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen  zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 38.245 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen.

Deze grafiek van het RIVM toont het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per dag. Een deel van de ziekenhuisopnames wordt pas een of enkele dagen later gemeld. Om die reden worden de aantallen van enkele dagen geleden soms nog aangepast (in het geel zijn de nieuwe aantallen te zien). Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen soms aangepast worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt.

Geef een reactie