Gezondheid

RIVM: Oversterfte neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen

Den Haag: Update 24 april: Vandaag zijn er 10.281 (+123) patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 4.289 (+ 112) personen geregistreerd als overleden. 

Oversterfte neemt af, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen

Sinds een aantal weken wordt er een oversterfte geconstateerd.  De opkomende hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. In de derde week van april neemt de oversterfte af blijkt uit gegevens van het CBS en het RIVM.

In de week van donderdag 9 april tot en met woensdag 15 april 2020 was de totale sterfte in Nederland sterk verhoogd (sterfte binnen 2 weken gerapporteerd – rondom 97% gerapporteerd). In totaal zijn 4.500 sterfgevallen gemeld, gewoonlijk is in deze tijd van het jaar tussen de 2.654 en 2.959 sterfgevallen. Dat is tussen 1.541 en 1.846 meer sterfgevallen dan men zoud verwachten. Dit is ongeveer twee keer hoger dan de gemelde sterfte aan laboratoriumbevestigde COVID-19 in diezelfde week (876). De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep 55-64 jaar en sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: