Foto:pixabay
Gezondheid

In één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19

Regio – RIVM: Naar schatting heeft ongeveer één derde van de verpleeghuizen tenminste één patiënt met COVID-19. We zien dat er de laatste dagen niet veel nieuwe verpleeghuizen met COVID-19 patiënten bijkomen. We zien wel verspreiding van COVID-19 binnen verpleeghuizen.

Het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt, blijft stabiel hoog. Verpleeghuizen laten bewoners en zorgmedewerkers testen wanneer er een verdenking is op een COVID-19. Sommige meldingen worden later gedaan. Daarom kan het zijn dat nog niet alle meldingen van de laatste week zijn meegenomen.

Naar schatting heeft ongeveer één derde van het aantal verpleeghuizen tenminste één bewoner met COVID-19. In Figuur 2 zie je dat het aantal gemelde verpleeghuisbewoners met COVID-19 dat overlijdt stabiel hoog is. Het gaat hier alleen om verpleeghuisbewoners die getest zijn op COVID-19. Omdat dat niet bij alle patiënten is gebeurd, ligt het daadwerkelijke aantal overleden verpleeghuisbewoners  met COVID-19 hoger dan het figuur laat zien. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gaat samenwerken met Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  en Verenso Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters  om beter zicht te krijgen op patiënten in verpleeghuizen die waarschijnlijk COVID-19 hebben of hadden, maar waarbij geen laboratoriumonderzoek is gedaan.

Cijfers van 23 april

Vandaag zijn er 137 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 123 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 35.729 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

Intensive Care: Het aantal bezette bedden op de Imet door Corona besmette patiënten daalde met 39 naar 1006 in Nederland en 44 in Duitsland.

Dat het aantal opnames op een IC-afdeling dalende is komt mede door het minder snel doorverwijzen van ouderen die ernstig ziek worden door het coronavirus. Men kiest er vaker voor een thuisbehandeling en krijgen daar eventueel zuurstof en medicijnen. Een behandeling thuis

is vaak geschikter en kan ook minder eenzaam zijn. Het aantal ouderen die thuis sterven of zijn gestorven, aan corona is niet bekend. Maar het CBS publiceerde al cijfers waaruit geconcludeerd kan worden dat het sterftecijfer twee keer zo hoog is dan door het RIVM wordt gemeld.

Testen: Na het zorgpersoneel en de leraren zijn de mantelzorgers de volgende groep die aanmerking komt voor een Coronatest. Er wordt voor gekozen om de kwetsbare groepen te testen en niet alle bewoners van ons land, dit om een tekort aan testmateriaal te voorkomen.

Geef een reactie