Nieuwe ontwikkelingen bij Green Planet

Pesse – In maart was Edward Doorten, de eigenaar van Green Planet in Pesse,  druk met het voorbereiden van een informatiebijeenkomst voor de pers op vrijdag 27 maart om u in een vroeg stadium op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen bij Green Planet. Maar deze bijeenkomst kon geen doorgang vinden in verband met de genomen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In onderstaande open brief wil Edward Doorten uitleg geven.

Low- en zero-emission-energiedragers

Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de gemeente Hoogeveen 154 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft aangegeven dat het de nodige tijd gaat kosten om al deze zienswijzen te bestuderen en te beantwoorden. Naast deze bestemmingsplanprocedure werkt Green Planet aan de realisatie van low- en zero-emission-energiedragers voor zowel het zwaar transport, als voor personenauto’s. Wat betekent dit in de praktijk? Voor trucks worden op deze manier
biobrandstoffen als Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Liquefied Natural Gas (LNG), High Power Charging en groene waterstof beschikbaar. Voor personenauto’s kent Green Planet al een heel pallet aan biobrandstoffen, waar dan High Power Charging en groene waterstof aan worden toegevoegd.

De plannen voor deze energiedragers hebben geleid tot een omgevingsvergunning waarvoor wij binnenkort de gemeente Hoogeveen vragen deze ter openbare inzage te leggen. Wij willen u van tevoren goed informeren over de omvang van deze omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning gaat namelijk alleen over de realisatie van de hiervoor genoemde energiedragers en de beveiligde truckparking met truckersservicehuisje. De omgevingsvergunning heeft op geen enkele manier raakvlakken met de plannen voor Green Edge, waaronder de uitkijktoren.

Zienswijzen

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat slechts een klein deel gaat over de realisatie van de energiedragers voor transport en mobiliteit. Deze zienswijzen gaan allemaal over mogelijke veiligheidsrisico’s in relatie tot de overige ontwikkelingen bij Green Edge, dus niet over veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Daarom willen wij nu graag een volgende stap nemen in de realisatie van dit project. Langer wachten met het verduurzamen van het zwaar transport en de mobiliteit is niet wenselijk. We willen onze bijdrage leveren aan het reduceren van CO2 en stikstof.

Vragen?

We hopen u op deze manier zo goed mogelijk op de hoogte te hebben gebracht over een aantal
ontwikkelingen bij Green Planet. We zijn volop in beweging. Want hoe groot de (financiële) risico’s
en bedreigingen in deze tijd ook zijn, we hebben een missie te vervullen en moeten daarom door.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze
woordvoerder Anja Hulshof. Zij is te bereiken via woordvoerder@greenplanet.nl.

Deel dit bericht!

Geef een reactie