Flinke tegenvaller van 260.000 euro: asbest in Theater De Tamboer

Hoogeveen- Kortgeleden is vastgesteld dat er sprake is van asbest in de kruipruimte van het oudste gedeelte van De Tamboer. Erik Giethoorn: “Een flinke tegenvaller voor De Tamboer en de gemeente Hoogeveen.” De totale kosten worden geschat op ongeveer € 260.000, -.

Bij een inspectie na drukverlies in de verwarmingsinstallatie is vastgesteld dat er sprake is van asbest. Het onderzoek naar het drukverlies is onmiddellijk afgebroken en er is een onderzoek gestart naar de situatie. Dit onderzoek levert op dat er sprake is van asbest in de kruipruimte over een oppervlak van 2400 m2. Het gaat vooral om amosiet, dit is een zogenaamd magnesium ijzer silicaat en staat ook wel bekend als grijsbruine asbest. Een flink pakket moet worden afgezogen en afgevoerd. Daarnaast laat de asbestisolatie van de leidingen los en ook deze moet worden verwijderd. De vervuiling levert gevaar op voor personen die de kruipruimte moeten betreden en de kruipruimte is door De Tamboer onmiddellijk ontoegankelijk verklaard voor personeel en onderhoudsmedewerkers.

Onderzoek achterstallig onderhoud in 2012

In 2012 is er tijdens de laatste renovatie van het theater een inventarisatie uitgevoerd in het gebouw. Hierbij werd op diverse zaken gelet zoals ook op de aanwezigheid van asbest. Omdat er in 2012 geen aanpassingen werden gedaan aan de kruipruimten zijn deze toen buiten de inventarisatie gevallen.

Snel handelen

Erik Giethoorn: “Om de schade zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om snel te handelen. Allereerst is snel handelen noodzakelijk om geen onnodige gezondheidsrisico’s te nemen voor het personeel en onderhoudsmedewerkers. Daarnaast is Theater De Tamboer nu gesloten wegens de coronamaatregelingen. Dit moment kunnen we gebruiken om de werkzaamheden te verrichten. Zo wordt voorkomen dat De Tamboer later dit jaar nogmaals zou moeten sluiten. Dit zou voor De Tamboer extra gevolgen hebben voor de programma en exploitatie.”
Op dit moment wordt er ook onderzoek gedaan naar de aansprakelijkheid van de gemeente als eigenaar van het complex.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord