Gemeente Hoogeveen Zoemt: bordjes en bijentelling

Hoogeveen – Gemeente Hoogeveen heeft vorig jaar de titel ‘Bijvriendelijke gemeente’ in ontvangst mogen nemen. Wethouder Erik Giethoorn: “Door samen te werken met vele vrijwilligers, het IVN en Landschapsbeheer Drenthe zorgen we ervoor dat de leefomstandigheden voor wilde bijen verbeteren.”

“Zo wordt bijvoorbeeld gezorgd voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. Gezamenlijk wordt een grote bijdrage geleverd aan de bevordering van de biodiversiteit binnen de gemeente. Mooi dat we ons nu Bijvriendelijke gemeente mogen noemen. Toepasselijk ook, vanwege de bijenkorf in ons gemeentewapen. Met trots hebben we dan ook de bordjes ‘Hoogeveen Zoemt’ bij de toegangswegen van ons gemeente opgehangen.”

In het Zuiderpark zijn bijenheuvels, insectenhotels en fruitgaarden gerealiseerd. Ook zijn bloemmengsels ingezaaid en meidoornvakken ingeplant. En aan de oostelijke rand van het Steenbergerpark is een heuse vlinderidylle gerealiseerd waar bijen, vlinders en natuurlijk ook de inwoners kunnen genieten van de bloemenpracht.

Veruit het grootste van de Hoogeveense bermen worden al jaren ecologisch beheerd, waarbij het maaisel een paar dagen blijft liggen waarna het wordt afgevoerd. Daardoor blijven de rijpe zaden achter en kunnen insecten een veilig heenkomen zoeken. Ook worden stukken berm gefaseerd gemaaid. Dit maaibeheer heeft als resultaat dat in veel bermen in de gemeente inmiddels bijzondere planten, zoals orchideeën, groeien. En waar orchideeën groeien, groeien veel meer verschillende plantensoorten, die weer als voedsel kunnen dienen voor onze bijen. Voor dit maaibeheer ontving Hoogeveen ook de titel ‘Beste bermbeheerder van Drenthe’.

Bij de aanplant van heesters en bomen wordt steeds meer rekening gehouden met nectarsoorten, maar ook met bloeitijden, zodat bijen van vroeg in het voorjaar tot in het late najaar voldoende voedsel hebben. Het ecologisch beheer van de gemeente komt niet alleen ten goede van bijen, maar stimuleert de biodiversiteit in algemene zin. Doordat de natuur veerkrachtiger is, kan bijvoorbeeld een plaag als de eikenprocessierups sneller aan banden kan worden gelegd doordat er voldoende natuurlijke vijanden in de omgeving aanwezig zijn.

De Nationale Bijentelling

Op 18 en 19 april was de Nationale Bijentelling. Ruim 10.000 tellers kwamen in actie voor de wilde bij!

Over Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij, de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord