Algemeen

Regioplan Beschermd Wonen

Hoogeveen – Het college heeft het Regioplan Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang vastgesteld. In 2022 start de door decentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten.

Dan wordt ook de centrumregio Assen gesplitst in een regio Noord- en Midden-Drenthe en een regio Zuidwest-Drenthe. Beide regio’s gaan dan zelf beschermd wonen zoveel mogelijk vervangen door thuis wonen met begeleiding. De negen gemeenten van de huidige centrumregio Assen hebben hiervoor een regioplan vastgesteld. Tot 2022 wordt de bestaande samenwerking tussen de negen gemeenten voortgezet. Daarom wordt het bestaande convenant verlengd.

Geef een reactie