Corona: maatwerk voor gesubsidieerde organisaties

Hoogeveen – Het college houdt rekening met de mogelijke gevolgen van corona voor de organisaties die door de gemeente worden gesubsidieerd. Bij de afrekening en verantwoording wil het college daarom maatwerk toepassen.

Dat maatwerk houdt in dat bij organisaties met subsidieovereenkomsten in ogenschouw wordt genomen dat de bedrijfsvoering gezond blijft en dat de toekomstbestendigheid van de organisatie zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Ook wil het college kijken naar onder andere gemaakte kosten en/of verschuiven van de activiteit/het project bij organisaties die een activiteit-, evenement- of projectsubsidie hebben ontvangen. Het college hecht grote waarde aan de inbreng van deze organisaties voor het welzijn, de ontwikkeling van de inwoners en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Hoogeveen. ‘Ons streven is dat we na corona met elkaar zo goed mogelijk kunnen werken aan een leefbare en aantrekkelijke Hoogeveense samenleving’, aldus het college.

Deel dit bericht!

Geef een reactie