Gezondheid

Beeldbellen bij psychologische zorg bij kanker

Hoogeveen: De behandelingen van psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys vinden sinds de corona-maatregelen doorgang via beeldbellen. Het centrum biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten.

Als gevolg van het coronavirus heeft Het Behouden Huys maatregelen moeten treffen en worden er vanaf 16 maart geen cliënten meer ontvangen op de spreekuurlocatie in Hoogeveen. Vrijwel alle behandelsessies die normaal bij het Toon Hermans Huis in Hoogeveen plaatsvinden, verlopen nu via beeldbellen of telefonisch.

“De veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers staan voorop”, aldus algemeen manager Paul La Poutré. Alle behandelingen zijn omgezet in een afspraak via beeldbellen. Beeldbellen is een manier om online contact te hebben met een therapeut, dit gaat via een veilige verbinding. Als beeldbellen niet mogelijk is, zal de afspraak telefonisch plaatsvinden.

Continuïteit van zorg juist nu belangrijk

GZ-psycholoog Heike Mesch vindt het belangrijk dat de zorg van Het Behouden Huys op deze manier toch door kan gaan. “Veel van onze cliënten hebben nog niet zo lang geleden een crisis meegemaakt, zij het door het krijgen van kanker, zij het door een dierbare die ziek is geworden of is overleden. Ze zijn bij ons in behandeling om dit juist te verwerken en een nieuw evenwicht te vinden in hun leven. De coronacrisis doet veel van onze cliënten weer terugdenken aan deze zware periode en het maakt opnieuw extra angstig en laat hen weer kwetsbaar voelen. Daarbij komt dat door de intelligente lock-down de dagelijkse routine grotendeels wegvalt, net als andere steunbronnen zoals het bezoeken van familie en vrienden, de sport en hobbyclub. Dat maakt het verdragen van zo’n moeilijke periode extra ingewikkeld.” De behandelingen kunnen doormiddel van beeldbellen gecontinueerd worden en de behandelaren kunnen zo extra steun en houvast bieden in deze moeilijke periode.

Nieuwe manier van werken

Deze nieuwe manier van werken is voor iedereen schakelen. Eén van de belangrijke elementen van de behandeling is het persoonlijke contact. Mesch: “Dat we dit nu via de telefoon en beeld moeten gaan doen is even wennen, ook voor ons als behandelaren. Wij moeten nu in sneltreinvaart allemaal nieuwe dingen leren en gaan ook uit onze comfortzone.” Maar na de eerste onwennigheid geven zowel cliënten als collega’s aan dat het ook via (beeld)bellen goed mogelijk is om echt contact te hebben. “Het heeft ook iets bijzonder vertrouwelijks, je bent als het ware bij iemand thuis. Soms zie je de poes langs lopen of kan een cliënt iets persoonlijks laten zien, zoals een lievelingsschilderij of de huiskamer. Ik merk dat ik het beeldbellen veel fijner vindt dan het bellen. Ik word echt blij, als ik mijn cliënten echt kan zien in deze tijden”.

Cliënten zijn blij dat behandeling door kan gaan

Hoewel het beeldbellen aanpassing vraagt, zijn de cliënten van Het Behouden Huys blij dat hun behandeling toch door kan gaan. Cliënt Jenny Meinsma: “De driewekelijkse afspraak met Heike geeft mij houvast en helpt mij in mijn rouwproces.” Jenny verloor acht maanden geleden haar man Jelmer aan uitgezaaide darmkanker, na een ziekteproces van ruim vijf jaar. “Ik moet er niet aan denken dat mijn afspraken voor lange tijd niet door kunnen gaan. Een keer overslaan is te overzien, maar wij weten niet hoe lang dit gaat duren. Ik probeer het leven weer op te pakken, maar moet ook dealen met het verlies van mijn geliefde. De gesprekken met Heike zorgen ervoor dat ik niet kan vluchten en bewust stil sta bij mijzelf en mijn gevoel. Uiteindelijk moet ik er zelf doorheen, maar het is wel prettig om handvatten te krijgen.”

Steun op afstand

Heike geeft deze steun en handvatten nu op afstand. Het beeldbellen is anders, maar niet per se onpersoonlijker. “Ik zat op de bank in mijn woonkamer en had de laptop op ooghoogte gezet, zo was het net of Heike echt tegenover mij zat.” Jenny vertelt dat ze tijdens het gesprek naar de foto van Jelmer aan de wand keek en dacht: “Wat zit jij nou te grijnzen?” Ze draaide de laptop en liet de foto aan Heike zien. “Dat was een persoonlijk en intiem moment.”

Second best

Beeldbellen blijft een second best optie. La Poutré benadrukt dat persoonlijk contact nog altijd het beste werkt: “Beeldbellen is het beste alternatief op dit moment, maar zodra het weer kan prefereren wij om onze cliënten weer fysiek te ontvangen op onze locaties.”

Aanmelden en verwijzen blijft mogelijk

Het Behouden Huys ontvangt in ieder geval tot 1 juni geen cliënten in Haren en op de locaties in Delfzijl, Emmen, Heerenveen en Hoogeveen. Het centrum volgt de richtlijnen van het RIVM bij de aanpak van het coronavirus. Zodra behandelingen weer op de verschillende locaties kunnen plaatsvinden wordt dit via de website www.behoudenhuys.nl gecommuniceerd. Tot die tijd gaan alle bestaande en nieuwe afspraken door op afstand. Ook de intakegesprekken vinden doorgang via beeldbellen. Het blijft mogelijk om nieuwe cliënten aan te melden of door te verwijzen.

Geef een reactie