©foto: Schonewillefotografie
Algemeen

Onderhoud aan De Dolfijn vervroegd

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen begint zo snel mogelijk met groot onderhoud aan zwembad De Dolfijn. Aanvankelijk stond dit onderhoud in het najaar gepland. Nu het zwembad gesloten is vanwege het coronavirus begint de gemeente eerder met dit groot onderhoud.

Zo wordt voorkomen dat het zwembad in het najaar dicht moet en er dan opnieuw inkomsten worden misgelopen en gebruikers hinder ondervinden. Voor het groot onderhoud wordt in 2020 ruim 320.000 euro uitgetrokken. Dit was reeds beschikbaar gesteld in de gemeentelijke begroting.

Onderzoek

In september 2019 is de planvorming van de ontwikkeling kunstijsbaan-zwembad beëindigd. Hiermee stopte ook de ontwikkelingvoor een nieuw zwembad in Hoogeveen. In januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar zwembad De Dolfijn. Dit onderzoek was bedoeld om in beeld te brengen wat de huidige staat van het zwembad is en wat nodig is voor een veilig en verantwoord gebruik voor de korte en lange termijn.

Het onderzoek is half maart afgerond en toont aan dat de continuïteit en veiligheid in De Dolfijn op dit moment niet in het geding is. Echter, vanwege de levensduur van het gebouw uit 1969 is het duidelijk dat diverse gebouwonderdelen verouderd zijn en vervangen moeten worden. Als dit niet wordt gedaan dan kunnen er wel problemen ontstaan. Het onderzoek maakt duidelijk dat noodzakelijke vernieuwingen en aanpassingen zoals bijvoorbeeld in het leidingwerk en de coating van de baden op korte termijn aangepakt moeten worden om de continuïteit en veiligheid in gebruik te garanderen.

Goed moment voor onderhoud

Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen is ook zwembad De Dolfijn op dit moment gesloten voor gebruik. Om gebruik te maken van deze sluiting was snel handelen vereist. Daarom heeft het college besloten om het onderhoud naar voren te halen en nu op te pakken. De werkzaamheden stonden voor 2020 in oktober gepland en er is bij het vaststellen van de begroting voor 2020 ook € 320.000,- aan onderhoudsbudget beschikbaar gesteld.

Volgens wethouder Slomp is dit een goed moment voor het onderhoudswerk. “Door het onderhoud nu op te pakken kunnen onze inwoners straks het zwembad weer gebruiken en hoeft het niet nogmaals dicht. Daardoor voorkomen we de nadelige effecten van een reguliere sluiting. Tijdens het onderhoud proberen we lokale en regionale ondernemers zoveel mogelijk in te zetten bij de werkzaamheden. Op deze manier helpen we ondernemers ook een beetje door deze moeilijke tijd.”

Toekomst zwembad

Over de toekomst van het zwembad wordt nu nog geen besluit genomen. Daarover wordt voor de zomervakantie een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële consequenties van het nog te nemen besluit over de toekomst van het zwembad in Hoogeveen wordt meegenomen in de programmabegroting 2021-2024.

Geef een reactie