College begint klimaatdialoog

Hoogeveen – Het college begint een klimaat- en risicodialoog rond het klimaatbestendig maken van de leefomgeving in de gemeente. De basis daarvoor is de Klimaatatlas die informatie geeft over de gevolgen van de klimaatverandering voor de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. De klimaatatlas is een berekening van de situatie in 2050 op basis van klimaatverwachtingen van het KNMI.

Bij het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving is een stevige rol weggelegd voor de regionale overheden, zoals gemeenten en waterschappen. Ook moeten overheden met maatschappelijke partners in gesprek gaan en samen bepalen welke maatregelen nodig zijn. Uiteindelijk moet de klimaatdialoog leiden tot een regionale en een gemeentelijke strategie, beleid op de klimaatverandering en maatregelen om te komen tot een klimaat robuuste inrichting van de openbare ruimte.

Deel dit bericht!

Geef een reactie