Begroting Stichting Voortgezet Onderwijs Hoogeveen

Hoogeveen – Het college legt de begroting 2020 van de Stichting Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (STOVOH) ter kennisname voor aan de gemeenteraad. De begroting sluit met een nadelig exploitatiesaldo van 318.000 euro.

STOVOH beschikt over voldoende reserves om het financiële tekort over 2020 op te vangen. Vanaf 2021 presenteert STOVOH weer een sluitende meerjarenbegroting.
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt al jaren. ‘STOVOH heeft hier iedere keer goed op ingespeeld. De onderwijsstichting voert een solide beleid in de continuïteit van het onderwijs en het op orde houden van een financieel gezonde situatie’, aldus het college.
In de begroting geeft STOVOH aan vanaf 2020 maatregelen te nemen om het aantal leerkrachten in lijn te brengen met het aantal leerlingen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord