Gezondheid

07-04-2020 RIVM: Hoger aantal doden door achterstand in rapportage

Den Haag: De afgelopen 24 uur zijn er 292 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn 234 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In Drenthe zijn nu 7 personen (+1) overleden aan het virus.

Op de dinsdagen is het aantal meldingen de afgelopen periode consequent het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat veel van de sterfgevallen en opnames op vrijdag, zaterdag en zondag op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd. Dit is zichtbaar in de grafieken op de nieuwe pagina Ontwikkeling COVID-19 in grafieken.

Bron RIVM & GGD Drenthe Zie ook Data coronavirus in Nederland

Geef een reactie